Поништај огласа-Бањски комплекс „Златар” у Новој Вароши

9. 7. 2020.

Овим огласом поништава се Оглас, за спровођење поступка за отуђење непокретности бањског комплекса „ЗЛАТАР“ у Новој Вароши, прикупљањем писаних, затворених понуда.

ПОНИШТАЈ ОГЛАСА

Подели

<