Потврде о животу

11. 5. 2020.

Обавештавамо вас да су, имајући у виду ванредне околности које су наступиле у Републици Србији услед ширења вируса Covid–19, инострани носиоци осигурања доставили следећа обавештење о исплати иностраних пензија корисницима који имају пребивалиште у Републици Србији:

Континуирану исплату пензија корисницима са пребивалиштем у Републици Србији ће, за време трајања ванредних околности, и у случају неблаговременог достављања уверења о животу, наставити: Аустрија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Канада, Холандија, Кипар, Луксембург, Белгија, Данска и Северна Македонија (када се стекну услови за оверу потврде о животу, корисници македонских пензија су у обавези да у року од 30 дана доставе потврду о животу путем поште), а Француска до јуна 2020. године и Италија до августа 2020. године.

Континуирану исплату пензија ће наставити и Бугарска, уз претходну проверу и размену података о чињеници смрти између носилаца осигурања.

Континуирану исплату пензија ће наставити и Мађарска најдуже два месеца по престанку ванредног стања у Мађарској (након тога ће корисницима поново бити достављено уверење о животу које треба попунити, оверити и у назначеном року вратити у Мађарску)

Немачка, Швајцарска и Словачка неће тражити оверено уверење о животу (прихватиће се потврде о животу својеручно потписане од стране корисника, с тим што је за Швајцарску потребно доставити и копију личне карте или пасоша).

Пензијски фонд Руске Федерације и даље тражи поштовање постојеће процедуре достављања оверених потврда о животу – пензије које буду обустављене због недостављања потврде о животу, биће поново успостављене и исплаћене највише три године уназад од дана достављања потврде о животу.

Република Српска и Федерација БИХ су обуставили исплату свим корисницима који нису доставили потврду о животу до краја 2019. године, односно до краја фебруара 2020. године. Република Српска ће пензију за март и наредне месеце, док траје ванредно стање, исплаћивати за све кориснике који су били у исплати пензије за фебруар, а остали корисници ће одмах бити укључени у исплату када доставе потврду о животу. Федерација БИХ је спремна да успостави исплату свим корисницима након размене спискова са РФПИО електронским путем ради провере и потврде чињенице о животу.

Подели

<