Потврде о животу корисницима пензија из Словеније

12. 11. 2020. Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније доставио је информацију да ће пензије, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о мерама у области зарада и других трошкова рада у јавном сектору за 2020. и 2021. годину и ванредном усклађивању пензија, бити ванредно усклађене у децембру 2020. године у висини од два одсто.

Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније доставио је обавештење да је, крајем октобра 2020. године, својим корисницима пензија са пребивалиштем у иностранству поштом послао образац потврде о животу. Оверену потврду о животу корисници пензија морају вратити до краја децембра 2020. Изузетно, због ванредних околности повезаних са епидемијом Covid - 19, словеначки носилац ће на захтев корисника давања вршити исплату пензије и до три месеца након наведеног рока, уколико корисник није у могућности да овери своју потврду о животу. Ови корисници дужни су да у продуженом периоду словеначком носиоцу доставе уредно оверену потврду о животу.

Потврде о животу послате су само на адресе корисника словеначких пензија који нису укључени у електронску размену података о чињеници смрти која се врши између надлежних носилаца пензијског осигурања Србије и Словеније.

Подели

<