Повећање пензија

11. 9. 2020.

Jануарске пензије биће увећане у складу са „швајцарском формулом“ чиме ће се наставити унапређење стандарда пензионера и у 2021. години, како је то најавио председник Републике Србије Александар Вучић.  

Укупно повећање пензија у периоду 2012-2021. године је 30,9 одсто, а за пензионере који примају новчани износ као увећање уз пензију је 37,5%, што значи да особа која је 2012. године имала 20.000 динара имаће 27.499 динара, а ко је имао 30.000 динара имаће 39.284 динара.

„Пензијски систем последњих година показује континуирано позитивно кретање у складу са постигнутом фискалном консолидацијом, достизањем економске стабилности. Предузетим мерама створен је чврст основ за наставак позитивног тренда и у наредним годинама. Захваљујући успостављеној фискалној дисциплини обезбеђен је стални раст висине пензија кроз редовна усклађивања, а такође су уведене и додатне исплате пензионерима, али без нарушавања одрживости система. Према томе, на одржив начин се унапређује раст стандарда пензионера“, рекла је директорка Фонда ПИО Драгана Калиновић. 

Захваљујући напретку економије државе и расту запослености константно се увећавају приходи Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање по основу доприноса, чиме се смањује потреба за додатним финансирањем из буџета. 

Наплата изворних прихода Фонда од 2012. године има изразито позитиван тренд и од 51,1% колико су доприноси учествовали у приходима Фонда 2012. године, у 2019. су чинили 74,6% укупних прихода. Позитиван тренд је настављен у 2020. години. До проглашења ванредног стања због пандемије, наплата изворних прихода била је виша од планираног за 1,1 милијарду динара.

Успостављен је чврст основ за наставак раста примања корисника пензија и у наредним годинама. 

Примања корисника чије су пензије ниске због ниских зарада у прошлости или краћег стажа осигурања, су додатно увећана исплатом новчаног износа као увећања уз пензију, који се редовно исплаћује још од октобра 2018. године, за 1,3 милиона пензионера. 

Поред тога, једнократне исплате се једном годишње исплаћују још од 2016. године, те је за пет година по том основу исплаћено пензионерима 38,3 милијарде динара, што је укупно по пензионеру 22.000 динара.  

„Иако је 2020. година пуна изазова на глобалном плану, због актуелне епидемиолошке ситуације која гура већину земаља у рецесију, економија Србије показује снагу и издржљивост, тако да постоји реална могућност да обезбеди наставак раста стандарда пензионера. Тако је, у циљу подршке корисницима пензија да лакше прођу кроз период ванредног стања, свим корисницима пензија у априлу ове године исплаћено по 4.000 динара“, истакла је Калиновић.

Стална брига о пензионерима остварује се и кроз унапређење друштвеног стандарда пензионера, те je у 2020. години обезбеђено је 513,66 милиона динара за бесплатан опоравак у бањама за преко 14.000 пензионера којима је висина пензије до просечног износа.

“Захваљујући свим мерама предузетим у протеклом периоду и постигнутим економским резултатима, сигурно је да ће основа која је постигнута и тренд раста који се бележи у броју запослених и повећању плата, а тиме и у наплати изворних прихода Фонда, омогућити да се оствари зацртан план да у 2025. години просечна пензија износи 440 евра. Политика Александра Вучића дала је добре резултате, поверење које су му грађани исказали је оправдано, сигуран сам да ћемо у будућности остварити све циљеве које смо поставили себи и обезбедити још бољи стандард живота за наше грађане“, закључио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.

Подели

<