Повећање пензија обезбеђено из прихода Фонда

Image

18. 11. 2022. Образлажући ребаланс буџета недавно у Скупштини, министар финансија је изјавио да се повећање пензија од девет одсто за новембар у целини покрива средствима из изворних прихода Фонда, односно из наплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и да држава неће морати да дотира ни један динар за исплату увећаних пензија. За 1,65 милиона пензионера ово је врло охрабрујућа информација, а шта је допринело позитивним кретањима и финансијској стабилизацији Фонда ПИО сазнали смо у разговору са Рељом Огњеновићем, замеником директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

- Током 2022. године, због боље уплате доприноса, од маја па до последње исплате пензија, из буџета нису повлачена недостајућа средства приликом исплате права за категорију запослених. Да би се разумело колико је важна ова чињеница, подсетићу да 84,8 одсто укупног броја пензионера чине пензионери из категорије запослених и имају највишу просечну пензију у систему. Од исплате априлских пензија до последње исплате трансферисана су само средства као подршка остварењу права у складу са Законом о ПИО и посебним прописима (законска обавеза из буџета према Фонду као исплатиоцу права), а ни један динар није дотиран као недостајућа средства за исплату пензија.

Будући да је на овај начин из средстава Фонда, односно из наплаћених изворних прихода, обезбеђена исплата пензија за око 1,4 милиона пензионера, можемо говорити о стабилном финансијском статусу Фонда ПИО.

Напоменуо бих да се за исплату пензија корисницима из категорије самосталних делатности, којих је 6,5 одсто од укупног броја пензионера, не повлаче недостајућа средства из буџета, јер приходи ове категорије осигураника покривају расходе корисника права.

Уплаћени приходи од доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у периоду јануар – октобар текуће године виши су од планираних за 12,28 милијарди динара, односно 2,32 одсто. Разлоге за повећане приходе од доприноса за ПИО видимо у номиналном расту зарада и у континуираном расту регистроване запослености, што је одраз стабилне и отпорне економије наше земље.

Из тог разлога је министар финансија навео као веома позитивно то што се повећавају изворни приходи Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, односно приходи од наплате доприноса за ПИО, због чега се и новац за повишицу пензија неће дотирати из републичког буџета него ће се у целини обезбедити из средстава Фонда ПИО – објашњава Огњеновић.

Повећање учешћа прихода од доприноса у финансирању расхода Фонда континуирано је од 2012. године и то је омогућило да се сваке године све мање средстава издваја из буџета за дотацију пензија. Тачно пре десет година недостајућа средства за исплату пензија износила су преко 48 одсто, што је покривала држава из буџета. Данас је тај проценат једноцифрен.

- За 2022. годину процењено је учешће трансфера из буџета у висини од 12,9 одсто, односно укупно 101,2 милијарде динара. Од ових средстава, 38,7 милијарди динара се односи на трансфере који су подршка остварењу права у складу са Законом о ПИО и посебним прописима, што држава свакако трансферише без обзира на приходе Фонда. Преосталих 62,5 милијарди динара планирано је за недостајућа средстава приликом исплата пензија. Ако би посматрали само тај део који је дотација за недостајућа средства за пензије, учешће буџетских средстава би за целу 2022. годину износило осам одсто у укупним приходима и примањима Фонда.

Уз редовну исплату пензија и осталих права из пензијског и инвалидског осигурања, који су од јануара увећани за 5,5 одсто, исплату новчане накнаде до пет одсто као посебне врсте помоћи за кориснике којима је пензија до 40.042,19 динара, као и плаћање здравственог осигурања пензионера, подсећамо да је у фебруару ове године свим корисницима исплаћена и једнократна новчана помоћ у износу од по 20.000 динара – образлаже Огњеновић расходе Фонда који се у све значајнијој мери покривају изворним приходима.

Подели

<