Пријаве на здравствено осигурање

Данас, 31. 12. 2020. године, Портал Централног регистра обавезног социјалног осигурања није функционисао, те се нису могле урадити пријаве на здравствено осигурање за осигуранике који су данас поднели захтев  за остваривање права на пензију. Овим лицима Фонд ПИО је издавао писане потврде о поднетом захтеву, по основу којих могу користити услуге здравствене заштите у надлежним здравственим установама.

Када Портал ЦРОСО успостави функцију, Фонд ПИО ће извршити електронско пријављивање на осигурање за ова лица. 

Подели

<