Признање за подршку и хумано извештавање

Image

1. 11. 2022. Директорка Фонда ПИО, Драгана Калиновић, у име Фонда ПИО примила је награду "Златна захвалница" на отворању јубиларног, 20. Фестивала стваралаштва старијих "Златно доба" који организују Дневни центри и клубови Геронтолошког центра Београд.

Награда је додељена за свеукупан допринос у креирању позитивног става јавности према особама треће животне доби и за изузетну подршку и разумевање које Установа Геронтолошки центар Београд добија кроз бројне чланке објављенe у новинама "Глас осигураника" чији је издавач Фонд ПИО. Фестивал стваралаштва „Златно доба“ је традиционална манифестација која за циљ има афирмацију и промоцију аматерског стваралаштва и очување нематеријалне културне баштине.

У опсегу своје делатности Фонд настоји да на што бржи и једноставнији начин пружи услугу својим корисницима – пензионерима који су смештени у геронтолошким центрима, решавајући сва питања битна за достојанствено старење, а истовремено заједно са геронтолошким центрима спроводи акције међугенерацијске сарадње и солидарности.

„Глас осигураника“, поред основне мисије да старијима приближи систем пензијског и инвалидског осигурања, увек се бави и темама које су од великог друштвеног значаја, а пре свега се на посвећен и одговоран начин бави старошћу и старијима, установама и клубовима за старије, радом удружења пензионера, као и представљањем примера добре праксе, промовисањем здравог старења и афирмацијом старијих да дају допринос окружењу у коме живе.

Image
Image
Image

Подели

<