Реља Огњеновић, заменик директора РФ ПИО: Добре вести из Фонда ПИО

Image

12. 5. 2022. Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање за период јануар-април 2022. године, наплаћени су за 3 милијарде више од предвиђеног Финансијским планом Фонда, што је 1,45% више од планираног. У односу на исти период 2021. године, за прва четири месеца ове године наплаћено је више доприноса за 15,3 милијарде динара. Наставља се тренд повећања изворних прихода у укупним приходима Фонда, односно повећање учешћа доприноса у финансирању пензија, а сразмерно томе смањује се учешће дотација. Ови показатељи говоре да се и даље јача финансијска одрживост Фонда ПИО, што је ефекат стабилних економских кретања, значајног повећања броја запослених и повећања зарада запослених.

Број пријављених на обавезно социјално осигурање, у периоду  април 2021 – април 2022. године, повећан је за 90.521 осигураника, а посебан квалитет овог показатеља је 86.571 новозапослених ван јавног сектора и само 3.950 осигураника у јавном сектору. Будући да су изворни приходи Фонда доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, које уплаћују послодавци за своје запослене, јасно је да је повећање броја запослених утицало на бољу финансијску структуру Фонда.

Поред повећаног броја пријављених на обавезно социјално осигурање, истовремено се наставља и тренд повећања зарада, што утиче на висину наплаћених доприноса, односно изворних прихода Фонда ПИО. Последњи званичан статистички податак (фебруар 2022. године) показује да је просечан износ нето зараде у Републици 70.605 динара, а тачно годину дана раније просечна нето зарада износила је 62.280 динара, што значи да је, у посматраном периоду, постигнуто номинално повећање зараде за 13,4%.  

Како је пензијски систем Републике Србије заснован на принципима међугенерацијске солидарности, што значи да се расходи за пензије покривају из текућих прихода по основу доприноса, из наведених показатеља о расту броја пријављених на социјално осигурање и расту просечне зараде у Републици, јасно је да пензионери могу и у будуће да очекују сигурност у исплати и увећање пензија.      

Подели

<