Саопштење поводом хапшења у Сомбору

6. 4. 2021. Поводом хапшења бивше запослене у Фонду ПИО Филијали Сомбор, због злоупотребе службеног положаја, обавештавамо јавност да су контролори Фонда, током 2018. године, у поступку провере исправности рада запослених, констатовали неправилности у раду референта у Служби Филијале Сомбор у Оџацима, с чим су благовремено упознати надлежни државни органи. На основу пријаве Фонда, МУП се укључио у истражни поступак и заједнички су контролисани сви поступци које је ова запослена водила, а које је контрола потврдила као неправилне и незаконите.  Запосленој је одмах раскинут радни однос у Фонду.  

Напомињемо да Фонд ПИО, поред редовних системских контрола, спроводи и ненајављене ванредне контроле правилности рада запослених и на тај начин обезбеђује да грађани остварују права из пензијског и инвалидског осигурања на законит начин. 

Подели

<