Споразум између Србије и Кине од 1. фебруара

1. 2. 2021.

Споразум о социјалној сигурности између Републике Србије и Народне Републике Кине, који је потписан у Београду, 8. јуна 2018. године и потврђен у Народној скупштини 25. септембра 2018. године (Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 12/18), као и Административни договор за примену овог споразума, ступају на снагу 1. фебруара 2021. године. Споразум о социјалној сигурности између Србије и Кине регулише, између осталог, и питање трансфера пензија.

Подели

<