Споразум о социјалној сигурности између Србије и Грчке

Првог марта 2020. године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању, потписан у Солуну 13. јула 2017. године. Споразум обухвата област пензијског и инвалидског осигурања и грађанима који су стаж осигурања стекли у Србији и Грчкој омогућиће остваривање права из ове области у државама уговорницама.

Надлежан за решавање по захтевима за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума у Републици Србији је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, док је у Републици Грчкој то Заједнички завод социјалног осигурања (ЕФКА).

Споразум између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању објављен је у Службеном гласнику РС – Међународни уговори, број 9/2018 и у службеном гласилу Републике Грчке, број 198, део а, од 9. децембра 2019. године.

Подели

<