Уговор о социјалној сигурности са Квебеком

Image

1. 2. 2022. Првог фебруара 2022. године ступа на снагу Уговор о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека. Овим уговором се на свеобухватан начин уређује остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, укључујући и права по основу повреде на раду и професионалне болести и здравственог осигурања.

Споразумом је предвиђена и могућност здравствене заштите студената док бораве у Квебеку или су на студијама у Србији, што споразум с Канадом, који наша земља има од 2014. године, не предвиђа.

Када почне да се примењује конвенција с Квебеком, где има готово највише српских радника, свим тим радницима ће се признати године стажа и имаће део иностране пензије, али и право на здравствено осигурање.

 

Подели

<