Укинута обавеза послодаваца да подносе М4 обрасце

Од 1. јануара 2019. године укинута је обавеза послодаваца да Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање подносе пријаве података за матичну евиденцију.
У складу са наведеним, послодавци не подносе пријаве М-4 за 2018. и касније године и пријаве М-УН за 2019. и касније године.
Податке о стажу осигурања, оствареној заради и уплаћеним доприносима за ПИО за 2018. годину, и податке о уговореним накнадама и висини уплаћених доприноса за ПИО за 2019. годину, Фонд ће преузимати у матичну евиденцију на основу података о основицама и уплатама доприноса за ПИО које добија од Централног регистра обавезног социјалног осигурања.
Послодавци који нису поднели пријаве М-4 за 2017. и раније године и пријаве М-УН за 2018. и раније године, дужни су да их поднесу на обрасцима који су важили до 31.12.2018. године.

Подели

<