Усклађивање пензија

У складу са Законом о ПИО, свим пензионерима, без обзира на висину пензије и врсту права, од  1. јануара 2020. године пензије су увећане за 5,4%. Усклађивање пензија врши се по тзв. ''швајцарској формули'' , што значи да се пензије усклађују према кретању два параметра - просечној заради и инфлацији у претходном периоду, при чему наведени параметри имају подједнак удео у формули. Другим речима, проценат усклађивања се добија као збир 50% од процента промене зарада и 50% од процента промене потрошачких цена у посматраном периоду.

Исплата овако увећаних јануарских пензија реализује се у фебруару и то: пензионерима самосталних делатности увећане пензије за јануар исплаћене су 4. фебруара,  војним и пољопривредним пензионерима увећане јануарске пензије исплаћене су 6. фебруара, а пензионерима из категорије запослених 11. и 25. фебруара.

Просечна пензија за децембар 2019. године износила је 26.336 динара, а након увећања у јануару иноси 27.758 динара.

Осим пензија, у истом проценту од 1. јануара увећанe су новчане накнаде за негу и помоћ другог лица, за телесно оштећење и за погребне трошкове.

Предвиђеним начином усклађивања пензија обезбеђено је да се повећање пензија врши на унапред познат начин, у редовним временским интервалима, да пензије расту у складу са растом зарада, а да се тиме не наруши финансијска одрживост система

Подели

<