Усклађивање пензија и новчаних накнада

1. 2. 2021.

Свим корисницима пензија од исплате за јануар 2021. године, пензије ће, у складу са швајцарском формулом, бити увећане за 5,9 процената. Овако усклађене пензије биће исплаћене у фебруару 2021. године.

Да подсетимо, према изменама Закона о ПИО из децембра 2019. године, усклађивање пензија се врши једном годишње, почев од пензије за јануар 2020. Параметри који се користе за одређивање процента усклађивања су кретање просечне зараде без пореза и доприноса и кретање потрошачких цена, који имају подједнак удео у формули за усклађивање.

Према подацима Републичког завода за статистику о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији за период јул 2019 – јун 2020. године у односу на период јул 2018 – јун 2019. године, усклађивање пензија за јануар 2021. године износи 5,9 процената. За исти проценат усклађују се и новчане накнаде.

Подели

<