Усвојене измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању

17. 6. 2021. Народна скупштина Републике Србије усвојила је измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању, којима се  решава проблем са којим се суочавају лица која су била обухваћена социјалним програмом Владе Србије за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију. 

У питању су особе којима је у тренутку прихватања социјалног програма до остваривања права на пензију недостајало до пет година, такозвана Опција 5, односно до две године, такозвана  Опција 3. 

Такође, овим изменама се врше и прецизирања у вези са утврђивањем стажа осигурања за такозване „фриленсереˮ, који су у Закону о пензијском и инвалидском осигурању одавно препознати као осигураници самосталних делатности. 

Усвојеним изменама се, поред осталог, прописује и да се породична пензија иза смрти осигураника не одређује од превремене старосне пензије, већ од старосне или инвалидске пензије која би осигуранику припадала у часу смрти, чиме се корисници породичне пензије по основу умрлог корисника превремене старосне пензије, доводе у повољнији положај.

Усвојеним законским изменама не мењају се услови за стицање права из пензијског и инвалидског осигурања и начин усклађивања пензије, рекла је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић у Народној скупштини Републике Србије. 

Образлажући законске измене, министарка Кисић Тепавчевић је навела  да оне представљају део процеса реформи система пензијског и инвалидског осигурања, који је започет још 2001. године.

Како је додала, економски резултати постигнути предузетим мерама су омогућили  напредак у овој области, а то је посебно видљиво последњих неколико година, када је због предузетих мера Владе Србије дошло до економског напретка земље. 

На основу побољшања економске ситуације, изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању из 2018. и 2019. године, побољшан и положај пензионера, тако што је утврђен повољнији начин усклађивања пензије, уређена исплата једнократне новчане помоћи корисницима пензије, а такође је дат и основ за исплату новчаног износа као увећања уз пензију. 

„Реформа система пензијског и инвалидског осигурања ће се наставити у наредном временском периоду, у чему је, као и до сада, неопходна помоћ, подршка и сарадња свих субјеката“, нагласила је Кисић Тепавчевић.

Подели

<