Уверења о животу

19. 6. 2020.

Препоручује се свим корисницима пензија са пребивалиштем на територији Републике Србије, који су право на пензију остварили у иностранству, да иностраном носиоцу осигурања доставе оверену потврду о животу, без обзира на то што су инострани носиоци осигурања доставили обавештење да у периоду док траје ванредно стање изазвано вирусом Covid 19 неће обустављати исплату пензије због недостављања потврде о животу, односно неће тражити оверену потврду о животу.

Корисници иностраних пензија могу извршити оверу потврде о животу у било којој организационој јединици Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Подели

<