Исплата пензија

Категорија пензионера

Пензија за

Датум исплате

Запослени јул 11. август*
10. август**
Самосталне делатности јул 4. август*
4. август**
Пољопривредни јул 5. август*
5. август**
Војни јул 5. август*
5. август**
Републике бивше СФРЈ јул 11. август

* преко текућих рачуна
** на кућне адресе и на шалтерима пошта

Потврде и уверења

Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Укинути обрасци М4

Од 1. јануара 2019. године укинута је обавеза послодаваца да Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање подносе пријаве података за матичну евиденцију.
У складу са наведеним, послодавци не подносе пријаве М-4 за 2018. и касније године и пријаве М-УН за 2019. и касније године.

Филијала Ћуприја

Због реконструкције пословне зграде, Филијалa Фонда ПИО у Ћуприји привремено је измештена на нову локацију у улици Цара Лазара број 2.

Просечна пензија

Просечан износ пензијe за јун 2020. године износи 27.775 динара. Податак објављен 27. јула 2020. године.

е-Шалтер

РФ ПИО омогућио је грађанима да електронским путем, преко web портала е-Шалтер, подносе захтеве за остваривање и коришћење права из пензијског и инвалидског осигурања, захтеве за издавање уверења, односно потврда, као и доказа који се уз захтев прилажу. Портал је у функцији од 4. маја, због чега се укидају мејл адресе e-salter@pio.rs, e-salter2@pio.rs i e-salter3@pio.rs које су до тада коришћене за подношење захтева.

Вести

Обавештење корисницима пензија у вези са застојем у спровођењу административних забрана – мораторијумом

4. 8. 2020.

У складу са Одлуком о привременим мерама за банке ради ублажавања последица пандемије COVID-19 у циљу очувања стабилности финансијског система Народне банке Србије, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је почев од исплате пензија за јули 2020. године привремено обуставио спровођење административних забрана на пензије корисника по основу кредита код банака.

Подели

Подношење захтева за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију преко wеб портала е-Шалтер

4. 8. 2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање омогућио је електронским путем, преко web портала е-Шалтер РФПИО, подношење захтева за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију остварену у Републици Србији, захтева за издавање уверења/потврда о коришћењу права на пензију применом међународних уговора о социјалном осигурању и захтева за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију остварену у иностранству само применом међународних уговора о социјалном осигурању закљученим са државама које су као републике биле у саставу СФРЈ.

Подели

Обавештење за кориснике и осигуранике Фонда ПИО и контакт телефони организационих јединица које не раде са странкама

3. 8. 2020.

Подели

Подношења захтева за издавање потврда о животу

10. 7. 2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је, имајући у виду ванредне околности које су наступиле у Републици Србији услед ширења вируса Covid-19, омогућио корисницима иностраних пензија који имају обавезу да доставе потврде о животу носиоцима социјалног осигурања у државама које им исплаћују пензију, да исте добију у свим организационим јединицама Фонда ПИО, тако што ће захтев поднети на један од понуђена два начина, без потребе доласка на шалтере Фонда:

Подели

Поништај огласа-Бањски комплекс „Златар” у Новој Вароши

9. 7. 2020.

Овим огласом поништава се Оглас, за спровођење поступка за отуђење непокретности бањског комплекса „ЗЛАТАР“ у Новој Вароши, прикупљањем писаних, затворених понуда.

ПОНИШТАЈ ОГЛАСА

Подели

Обавештење за кориснике и осигуранике Фонда ПИО

8. 7. 2020.

У складу са мерама Кризног штаба Владе РС за сузбијање заразне болести Covid – 19, препорукама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и одлукама градских штабова за ванредне ситуације, Дирекција Фонда ПИО у Београду, филијале Фонда у Београду, Краљеву, Крагујевцу, Ужицу, Новом Пазару, Врању, Шапцу, Чачку, Прокупљу, Лесковцу, Крушевцу, Ваљеву, Косовској Митровици, Врбасу, Лесковцу, Сремској Митровици, Смедереву службе филијала на Новом Београду и Лозници и испоставама у Брусу, Книћу, Тополи, Лапову, Рашки, Врњачкој Бањи, Сјеници, Тутину, Пожеги, Косјерићу, Ариљу, Чајетини, Бајиној Башти, Новој Вароши, Прибоју, Пријепољу, Ивањици, Лучани, Трстенику, Александровцу, Брусу, Зубином Потоку Лепосавићу, Руми, Димитровграду престају са пријемом странака у шалтер салама и канцеларијама док траје ванредна ситуација.

Подели

<