Вести

Побољшање услова рада за службу Стара Пазова

Фонд ПИО наставља са активностима које ће побољшати услове рада како за осигуранике и кориснке, тако и за своје запослене. Данас су заменик директора Републичког фонда ПИО Реља Огњеновић и председник општине Стара Пазова Ђорђе Радиновић у Старој Пазови потписали Уговор о преносу права коришћења непокретности која је у власништву општине Стара Пазова, с циљем да се у новом, оптималнијем простору организује рад Службе Стара Пазова.

Подели

Пријаве на здравствено осигурање

Данас, 31. 12. 2020. године, Портал Централног регистра обавезног социјалног осигурања није функционисао, те се нису могле урадити пријаве на здравствено осигурање за осигуранике који су данас поднели захтев  за остваривање права на пензију. Овим лицима Фонд ПИО је издавао писане потврде о поднетом захтеву, по основу којих могу користити услуге здравствене заштите у надлежним здравственим установама.

Подели

Од 1. јануара нови услови за старосну пензију

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане да, у складу са Законом о ПИО, од 1. јануара 2021. године важе нови услови за остваривање права на старосну и превремену старосну пензију.

Граница за одлазак у старосну пензију код жена помера се за два месеца, тако да је услов за жене у 2021. години 63 године и два месеца живота и најмање 15 година стажа осигурања. Код мушкараца и даље важе исти услови – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Подели

Новчана помоћ од 5.000 динара за све пензионере

Почев од 17. децембра 2020. године, а на основу Закључка Владе Републике Србије, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање исплатиће новчану помоћ у износу од 5.000,00 динара свим корисницима пензија, корисницима привремене накнаде – инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности /у складу са чл. 223 и 225 Закона о ПИО/ и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Фонда ПИО, а који су право остварили закључно са 9. децембром 2020. године.

Подели

БиХ – Овера потврда о животу

26. 11. 2020. Подсећамо кориснике пензија са пребивалиштем у Републици Србији, којима пензију исплаћују носиоци пензијског осигурања Босне и Херцеговине - Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, односно Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање, на обавезу благовременог достављања овереног обрасца Потврде о животу, до краја 2020. године, у циљу потврђивања чињенице живота корисника пензије и обезбеђивања континуитета у исплати пензије.

Подели

Потврде о животу корисницима пензија из Словеније

12. 11. 2020. Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније доставио је информацију да ће пензије, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о мерама у области зарада и других трошкова рада у јавном сектору за 2020. и 2021. годину и ванредном усклађивању пензија, бити ванредно усклађене у децембру 2020. године у висини од два одсто.

Подели

Информација о тринаестој пензији корисницима пензија из Словачке Републике

5. 11. 2020. Према информацији коју нам је доставио Завод за социјално осигурање Словачке Републике (Sociálna poisťovňa), словачки носилац ће свим својим корисницима, који ће у децембру 2020. године имати право на исплату пензије, исплатити тринаесту пензију, а што је у складу са изменама законодавства Словачке Републике од 1. априла 2020. године, којим је уведено то право.

Подели

Постављен нови помоћник директора Филијале за град Београд

2. 11. 2020.  Директор и заменик РФ ПИО, Драгана Калиновић и Реља Огњеновић, обишли су данас Филијалу за град Београд и том приликом запосленима представили новог помоћника директора Филијале за град Београд Ненада Радића.

Руководство Фонда је са директором Филијале за град Београд Иваном Тодоровићем и запосленима разговарало о планираном побољшању услова рада.

Подели

Директорка и заменик у обиласку Филијале Зајечар

13. 10. 2020.

Директорка РФ ПИО, Драгана Калиновић, и заменик директора, Реља Огњеновић, са својим сарадницима обишли су Филијалу Зајечар и том приликом са директорком Филијале и запосленима разговарали су о могућем побољшању услова рада.

Подели

Бањски комплекс „Златар” у Новој Вароши

9. 10. 2020. На основу Закључка Владе 05 Број: 464-3155/2020-1 од 30. априла 2020. године, Закључка 05 Број: 464-6565/2020 од 20. августа 2020. године и Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 08/2 Број: 022.1-1/48 од 17. септембра 2020. године, Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, ул. Краља Милана бр. 16 и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, ул. Др Александра Костића бр.

Подели

Oгњеновић у посети општини Стара Пазова и Служби филијале РФ ПИО Стара Пазова

7. 10. 2020.

Заменик директора РФ ПИО, Реља Огњеновић, са сарадницима данас је посетио општину Стара Пазова и заједно са председником Ђорђем Радиновићем обишао Службу филијале Стара Пазова.

Подели

Заменик директора Фонда и шеф Кабинета посетили Дирекцију ПФ

30. 9. 2020.

Заменик директора РФ ПИО Реља Огњеновић и шеф Кабинета РФ ПИО Марина Петровић обишли су 30. септембра Дирекцију Покрајинског фонда у Новом Саду. У разговору са руководством Покрајинског фонда и запосленима интересовали су се за услове рада у Дирекцији ПФ, као и за могућности даљег модернизовања пословних процеса у циљу побољшања квалитета услуга које Фонд пружа.

Подели

Повећање пензија

11. 9. 2020.

Jануарске пензије биће увећане у складу са „швајцарском формулом“ чиме ће се наставити унапређење стандарда пензионера и у 2021. години, како је то најавио председник Републике Србије Александар Вучић.  

Укупно повећање пензија у периоду 2012-2021. године је 30,9 одсто, а за пензионере који примају новчани износ као увећање уз пензију је 37,5%, што значи да особа која је 2012. године имала 20.000 динара имаће 27.499 динара, а ко је имао 30.000 динара имаће 39.284 динара.

Подели

Јавни позив

9. 9. 2020.

На основу Решења директора Фонда за пензијско и инвалидско осигурање број: 022.4-5813/20 од 26. 08. 2020. године, објављује се јавни позив за достављање понуда за продају расходованих основних средстава. 

Подели

Бесплатна рехабилитација у бањама

20. 8. 2020.

Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2020. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија до износа од 27.775,00 динара.

Подели

Пријем странака у РФ ПИО од 17. августа

14. 8. 2020.

Обавештавамо грађане да од понедељка, 17. августа 2020. године, све организационе јединице Фонда ПИО  /дирекције, филијале, службе и испоставе/ почињу са поновним пријемом странака у шалтер салама, канцеларијама и на медицинском вештачењу.

Подели

Обавештење корисницима пензија у вези са застојем у спровођењу административних забрана – мораторијумом

4. 8. 2020.

У складу са Одлуком о привременим мерама за банке ради ублажавања последица пандемије COVID-19 у циљу очувања стабилности финансијског система Народне банке Србије, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је почев од исплате пензија за јули 2020. године привремено обуставио спровођење административних забрана на пензије корисника по основу кредита код банака.

Подели

Подношење захтева за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију преко wеб портала е-Шалтер

4. 8. 2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање омогућио је електронским путем, преко web портала е-Шалтер РФПИО, подношење захтева за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију остварену у Републици Србији, захтева за издавање уверења/потврда о коришћењу права на пензију применом међународних уговора о социјалном осигурању и захтева за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију остварену у иностранству само применом међународних уговора о социјалном осигурању закљученим са државама које су као републике биле у саставу СФРЈ.

Подели

Обавештење за кориснике и осигуранике Фонда ПИО и контакт телефони организационих јединица које не раде са странкама

3. 8. 2020.

Подели

Подношења захтева за издавање потврда о животу

10. 7. 2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је, имајући у виду ванредне околности које су наступиле у Републици Србији услед ширења вируса Covid-19, омогућио корисницима иностраних пензија који имају обавезу да доставе потврде о животу носиоцима социјалног осигурања у државама које им исплаћују пензију, да исте добију у свим организационим јединицама Фонда ПИО, тако што ће захтев поднети на један од понуђена два начина, без потребе доласка на шалтере Фонда:

Подели

Поништај огласа-Бањски комплекс „Златар” у Новој Вароши

9. 7. 2020.

Овим огласом поништава се Оглас, за спровођење поступка за отуђење непокретности бањског комплекса „ЗЛАТАР“ у Новој Вароши, прикупљањем писаних, затворених понуда.

ПОНИШТАЈ ОГЛАСА

Подели

Обавештење за кориснике и осигуранике Фонда ПИО

8. 7. 2020.

У складу са мерама Кризног штаба Владе РС за сузбијање заразне болести Covid – 19, препорукама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и одлукама градских штабова за ванредне ситуације, Дирекција Фонда ПИО у Београду, филијале Фонда у Београду, Краљеву, Крагујевцу, Ужицу, Новом Пазару, Врању, Шапцу, Чачку, Прокупљу, Лесковцу, Крушевцу, Ваљеву, Косовској Митровици, Врбасу, Лесковцу, Сремској Митровици, Смедереву службе филијала на Новом Београду и Лозници и испоставама у Брусу, Книћу, Тополи, Лапову, Рашки, Врњачкој Бањи, Сјеници, Тутину, Пожеги, Косјерићу, Ариљу, Чајетини, Бајиној Башти, Новој Вароши, Прибоју, Пријепољу, Ивањици, Лучани, Трстенику, Александровцу, Брусу, Зубином Потоку Лепосавићу, Руми, Димитровграду престају са пријемом странака у шалтер салама и канцеларијама док траје ванредна ситуација.

Подели

Бањски комплекс „Златар” у Новој Вароши

24. 6. 2020.

На основу Закључка Владе 05 Број:464-3155/2020-1  од 30.  априла 2020. године и Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 08/2 Број: 022.1-1/21 од 28. маја 2020. године,  Републичка дирекција за имовину Републике Србије Београд, ул. Краља Милана бр. 16 и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Београд, ул.др.Александра Костића бр. 9, објављују оглас ради  отуђења  непокретности  бањског комплекса „Златар“ у Новој Вароши путем прикупљања писмених понуда.

Подели

Уверења о животу

19. 6. 2020.

Препоручује се свим корисницима пензија са пребивалиштем на територији Републике Србије, који су право на пензију остварили у иностранству, да иностраном носиоцу осигурања доставе оверену потврду о животу, без обзира на то што су инострани носиоци осигурања доставили обавештење да у периоду док траје ванредно стање изазвано вирусом Covid 19 неће обустављати исплату пензије због недостављања потврде о животу, односно неће тражити оверену потврду о животу.

Подели

Бољи услови за грађане у Филијали Шабац

15. 6. 2020. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зоран Ђорђевић, помоћница министра у Сектору за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности, Нина Митић и заменик директора Републичког фонда ПИО, Реља Огњеновић, посетили су данас филијалу Фонда у Шапцу. Они су, са директором Филијале Шабац Ненадом Плавићем, обишли нову Шалтер салу Филијале, која је реконструисана у интересу и на захтев грађана, и сада је приступачнија за старије особе, као и за особе са инвалидитетом.

Подели

Хрватски завод за мировинско осигурање - потврде о животу

15. 6. 2020.

Хрватски завод за мировинско осигурање је доставио обавештење да је корисницима пензија са пребивалиштем у Републици Србији, који нису обухваћени електронском разменом података (17.177 корисника), закључно са 2. јуном 2020. године, послао Потврде о животу са напоменом да је исте потребно попуњене, потписане и оверене доставити Заводу, најкасније до 31. јула 2020. године. Корисницима који у предвиђеном року не доставе Потврду о животу, исплата пензија биће обустављена у септембру 2020. године.

Подели

Министар Ђорђевић обишао радове на новосадској филијали

3. 6. 2020.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, заменик директора Фонда ПИО Реља Огњеновић и Славко Имрић, директор Покрајинског фондa ПИО, обишли су радове на проширивању просторних капацитета Филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Новом Саду.

Према речима министра Ђорђевића, за доградњу објекта Филијале РФ ПИО Нови Сад намењено је 587 милиона динара, и то је највећа инвестиција ПИО фонда.

Подели

Рок за доставу потврда о животу продужен до 30. маја 2020.

21. 5. 2020.

Републички фонд ПИО продужава рок за достављање потврда о животу за 30 дана, тачније до 30. маја 2020. године, за кориснике пензија који имају пребивалиште у Републици Словенији, Републици Хрватској, Републици Црној Гори, Републици Северној Македонији и Републици Босни и Херцеговини, Федерацији БиХ и Републици Српској.

По истеку рока, достављање уверења о животу корисника пензија који имају пребивалиште у наведеним државама, наставиће се на уобичајени начин.

Подели

Оглас за отуђење непокретности у Тополи

21. 5. 2020.

Ha оснoвy Одлyкe Управног oдбoра Репyбличког фондa зa пензијскo и инвалидско осигурање број 08/02 број 022.1-1/66 од 10. децембра 2019. године, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Филијала Крагујевац, Лепенички булевар 9а, објављује оглас ради отуђења непокретности у Тополи, Авенија Краља Петра Првог 24.

Подели

Исплата иностраних пензија - Овера уверења о животу

19. 5. 2020.

Укидањем ванредног стања у Републици Србији укинута је и забрана кретања лицима која су старија од 65 година. Јавне институције које, између осталих послова, врше и оверу уверења о животу, поново путем шалтера раде са странкама.

Подели

Потврде о животу

11. 5. 2020.

Обавештавамо вас да су, имајући у виду ванредне околности које су наступиле у Републици Србији услед ширења вируса Covid–19, инострани носиоци осигурања доставили следећа обавештење о исплати иностраних пензија корисницима који имају пребивалиште у Републици Србији:

Подели

Успостављен портал е-Шалтер Фонда ПИО

4. 5. 2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање омогућио је грађанима да електронским путем, преко web портала е-Шалтер РФПИО, подносе захтеве за остваривање и коришћење права из пензијског и инвалидског осигурања, захтеве за издавање уверења, односно потврда, као и доказа који се уз захтев прилажу.

Подели

Стара правила за остваривање права ради посебне неге детета

Документација за остваривање права по прописима у области финансијске подршке породици са децом (захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања одсуства са рада ради посебне неге детета са медицинском документацијом), подносе се према уобичајеној процедури, која је била у примени до почетка ванредног стања преко служби дечије заштите, које припадају општинама или градовима у којима подносилац захтева има пребивалиште, почев од 7. маја 2020. године.

Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресе надлежних служби дечије заштите.

Подели

Исплата другог дела фебруарских пензија

Други део фебруарских пензија за категорију запослених од данас су доступне пензионерима на текућим рачунима у банкама, а данас почиње и исплата на кућне адресе. Пензионерима који примају пензије преко текућих рачуна, а старији су од 65 година,  средства ће бити доступна на начин како је прописала Влада Републике Србије, односно уз посебна овлашћења или доставом на кућну адресу.

Подели

Фонд неће обустављати рате по банкарским кредитима пензионера

Одлуком Народне банке Србије Фонд ПИО неће обустављати административне забране од пензија корисника по основу рата за банкарске кредите почев од исплате пензија за март 2020. године. Застој у отплати обавеза (мораторијум) односи се на кредите код банака  и наступа најкасније 31. марта 2020. године. Мораторијум не може трајати краће од 90 дана и трајаће док траје ванредно стање које је уведено због пандемије.

Подели

Фонд неће спроводити обуставе по извршитељским закључцима

Фонд ПИО неће спроводити обуставе на пензијама корисника по извршитељским закључцима, почев од исплате пензија за март 2020. године, што је у складу са  Упутством за рад извршитеља у време ванредног стања које је донела Комора јавних извршитеља.

У складу са Упутством, упредметима у којима је започето спровођење извршења на пензији извршног дужника, неће се вршити обустава дела пензије по закључцима и решењима која су јавни извршитељи донели у претходном периоду.

Са обуставом ће се наставити по укидању ванредног стања у Републици Србији.

Подели

Препорука за кориснике и осигуранике Фонда ПИО

У складу са новонасталом епидемиолошком ситуацијом, изазваном вирусом COVID-19, као и са званичним препорукама Владе Републике Србије да се предузму превентивне мере како би се спречило ширење заразе, препоручујемо грађанима да све информације које су им потребне у Фонду најпре покушају да добију путем телефона 0700/017-017 и 011/3060-680 или мејла kontakt@pio.rs, а да само у случајевима када је неопходно дођу директно у филијале и друге организационе јединице Фонда.

Подели

Право на породичну пензију

Изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању у потпуности су изједначени брачни другови и ванбрачни партнери у погледу услова за остваривање права на породичну пензију. Закон прописује да право на породичну пензију може остварити супружник и ванбрачни партнер, уколико су брак, односно ванбрачна заједница живота, трајали најмање три године или ако са умрлим осигураником, односно корисником права, има заједничко дете.

Подели

Међугенерацијска солидарност

На конференцији одржаној поводом представљања резултата пројекта Фонда ПИО „Међугенерацијска радионица“, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић је поручио да је веома битно да се у наредном периоду ради на унапређењу сарадње младих и наших најстаријих грађана, јер управо та међугенерацијска сарадња и солидарност представљају основу сваког модерног друштва.

Подели

Споразум о социјалној сигурности између Србије и Грчке

Првог марта 2020. године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању, потписан у Солуну 13. јула 2017. године. Споразум обухвата област пензијског и инвалидског осигурања и грађанима који су стаж осигурања стекли у Србији и Грчкој омогућиће остваривање права из ове области у државама уговорницама.

Подели

Усклађивање пензија

У складу са Законом о ПИО, свим пензионерима, без обзира на висину пензије и врсту права, од  1. јануара 2020. године пензије су увећане за 5,4%. Усклађивање пензија врши се по тзв. ''швајцарској формули'' , што значи да се пензије усклађују према кретању два параметра - просечној заради и инфлацији у претходном периоду, при чему наведени параметри имају подједнак удео у формули. Другим речима, проценат усклађивања се добија као збир 50% од процента промене зарада и 50% од процента промене потрошачких цена у посматраном периоду.

Подели

Обавештење корисницима пензија из Федерације Босне и Херцеговине

Обавештавамо кориснике пензије Федералног завода за мировинско/пензијско и инвалидског осигурања, да је пресудом Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине број: У- 36/18 од 12. новембра 2019. године, утврђено да члан 116.

Подели

Потписан Споразум о социјалној сигурности са Кином

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зоран Ђорђевић, потписао је у Пекингу Споразум о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, којим ће се уредити остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, као и права за случај незапослености за држављане обе земље.

Министар Ђорђевић је рекао да ће се овим Споразумом омогућити једнак третман држављана земаља уговорница у коришћењу права из социјалног осигурања како на територији земље рада, тако и на територији земље порекла.

Подели

Исплата накнаде погребних трошкова

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о ПИО, који је ступио на снагу 14. децембра 2019. године, накнада погребних трошкова исплаћује се у висини износа те накнаде у исплати на дан ступања на снагу овог закона (39.516,00 динара) и тај износ се надаље усклађује на исти начин као и пензије.

Висина накнаде погребних трошкова од 1. јануара 2020. године износи 41.650,00 динара.

Основ за исплату накнаде погребних трошкова је оригинал рачуна и фискални исечак, које Фонду доставља лице које је сносило трошкове сахране корисника пензије.

Подели

Накнадна исплата једнократне помоћи

Деци, породичним пензионерима, којима је због неблаговремене доставе потврде о школовању привремено обустављена исплата октобарске пензије, због чега нису добили једнократну помоћ 4. новембра, Фонд ПИО ће уплатити по 5.000 динара 24. децембра, уколико доставе потврду о редовно уписаној години.

Подели

Исплата једнократне месечне помоћи

Четвртог новембра 2019. године почиње исплата једнократне новчане помоћи у износу од 5.000 динара корисницима пензија, корисницима привремене накнаде − инвалиди рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности, и инвалидној деци корисницима права на привремену накнаду.

Исплата помоћи ће се реализовати на исти начин као и исплата пензија.

Подели

Укинута обавеза послодаваца да подносе М4 обрасце

Од 1. јануара 2019. године укинута је обавеза послодаваца да Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање подносе пријаве података за матичну евиденцију.
У складу са наведеним, послодавци не подносе пријаве М-4 за 2018. и касније године и пријаве М-УН за 2019. и касније године.

Подели

Oбавештење за послодавце

Законом о изменама и допунама Закона о раду, који је ступио на снагу 25. децембра 2017. године, прописано је да је послодавац дужан да јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање поднесе Централном регистру обавезног социјалног осигурања, најкасније пре ступања запосленог или другог радно ангажованог лица на рад.

Подели

Електронска предаја пријава М-4

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, од 15. марта 2016. године, омогућује послодавцима услугу електронског подношења захтева и предају пријаве М-4 за 2015. годину, преко веб сервиса ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4 (Е-М4) на сајту Фонда (www.pio.rs). Након провере података са електронски примљених М4 пријава за 2015 годину, Фонд од 15. 8. 2016. мејлом обавештава послодавце о статусу поднетог захтева и електронски послате М4 пријаве. Мејл садржи и линкове за преузимање дигитално потписаних М4 пријава и записника од стране надлежних референата Фонда.

Подели

Радна књижица

Законом о изменама и допунама Закона о раду („Службени гласник РС“бр. 75/14), који је ступио на снагу јула 2014. године, прописано је да члан 204. Закона о раду („Службени гласник РС“бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) и Правилник о радној књижици („Службени гласник РС“ бр. 17/97), престају да важе од 1. јануара 2016. године.

Подели

Преглед споразума о електронској размени података

У протеклом периоду РФ ПИО је потписао више Споразума о електронској размени података из области пензијског и инвалидског осигурања и Техничких протокола о електронској размени са носиоцима пензијског осигурања других држава са подручија бивше СФРЈ, и то:

Подели

Отворена врата директора Фонда

Поред постојећих начина комуникације Фонда са странкама, омогућили смо корисницима и осигураницима да разговарају са највишим руководством Фонда, тако да је сваки четвртак у недељи, у периоду од 10.00 до 13.00 часова, стални термин када заинтересовани грађани могу доћи код директора Фонда, директора Покрајинског Фонда или директора надлежне филијале, како би изнели свој евентуални проблем у остваривању права из ПИО. На овај начин допринећемо бржем и квалитетнијем раду Фонда и бржем решавању питања и проблема корисника и осигураника.

Подели

Закон о рехабилитацији

Законом о рехабилитацији уређује се рехабилитација и правне последице рехабилитације лица која су из политичких, верских, националних или идеолошких разлога лишена живота, слободе или других права. Рехабилитовано лице, по закону, има право на посебан стаж, који му се рачуна у двоструком трајању за врема лишења слободе, као и права на месечну новчану накнаду.

Подели

Процена радне способности особа са инвалидитетом

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање и Национална служба за запошљавање формирали су комисије које вештаче процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Захтеви за процену радне способности подносе се Националној служби за запошљавање, а само изузетно и Фонду ПИО, уз захтев за остваривање права на инвалидску пензију.

Подели

Наше пензије у иностранству

Пензије и остала права остварена у Србији стижу у 27 земаља света (не рачунајући бивше југословенске републике). Према подацима у 2019. годину од укупно 13.136 корисника више од половине живи у Немачкој - 8.203 корисника, следе Аустрија са 2.233 корисника, Мађарска са 854 корисника, у Шведској је 302 корисника, у Француској 256, у Швајцарској 202, у Чешкој 139, у САД 129 корисника, ....

У Бразил и Грчку шаље се по једна пензија, у Румунију и Мексико по четири,  у Турску и Нови Зеланд пет, Русију и Кипар седам .....

Подели

Бивше републике

Пензијски фонд исплаћује пензије и остала права за 48.483 корисника (подаци за 2019. годину) који живе у државама бивше СФРЈ (Република Српска 12.409, Хрватска 12.348, Федерација БиХ 8.158, Црна Гора 6.462, Македонија 5.850  и  Словенија 3.255).

Подели

Добровољни пензијски фондови

Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, који се примењује од 1. априла 2006. године, грађанима који имају интересовања, али и новца, омогућено је да до пензије дођу и уплатама у приватне пензијске фондове. Уплате у ове фондове су добровољне, дакле уплаћује их само онај ко то жели, а применом овог закона ништа се не мења у обавезном пензијском и инвалидском осигурању.  

Подели

"Спортске" пензије

На основу Уредбе Владе Србије, више од 500 спортиста и тренера (старијих од 40 година), који су освојили медаље на олимпијским и параолимпијским играма и светским првенствима добили су доживотна новчана признања, названа "спортске" пензије. Месечни износ је раван висини једне до три просечне нето зараде из децембра претходне године.

Подели

<