Исплата пензија

Категорија пензионера

Пензија за

Датум исплате

Запослени децембар 9. јануар*
11. јануар**
Самосталне делатности децембар 5. јануар*
5. јануар**
Пољопривредни децембар 6. јануар*
6. јануар**
Војни децембар 6. јануар*
6. јануар**
Републике бивше СФРЈ децембар 8. јануар

* преко текућих рачуна
** на кућне адресе и на шалтерима пошта

Потврде и уверења

Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Филијала Ћуприја

Филијала РФ ПИО Ћуприја од 9. новембра 2020. године поново ради на старој локацији, у улици Трг слободе 1.

Филијала је због реновирања овог објекта привремено била пресељена на адресу Цара Лазара 2.

Просечна пензија

Просечан износ пензијe за новембар 2020. године износи 27.758 динара. Податак објављен 24. децембра 2020. године.

е-Шалтер

РФ ПИО омогућио је грађанима да електронским путем, преко web портала е-Шалтер, подносе захтеве за остваривање и коришћење права из пензијског и инвалидског осигурања, захтеве за издавање уверења, односно потврда, као и доказа који се уз захтев прилажу. Портал је у функцији од 4. маја, због чега се укидају мејл адресе e-salter@pio.rs, e-salter2@pio.rs i e-salter3@pio.rs које су до тада коришћене за подношење захтева.

ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ

Филијала за ПИО Лесковац је због реконструкције објекта привремено променила адресу почев од 05. 10. 2020. године и то тако што ће се Одељење за пензијско и инвалидско осигурање налазити у улици Стојана Љубића бб (Дом пензионера), Одељење за финансијске и опште послове у улици 11. октобра бр. 25 (Бочни улаз) код Топлане, а медицинско вештачење обављаће се у улици Светозара Марковића бр. 27.

е-Потврде

Електронски сервис е-Потврде је укинут. У припреми је нова верзија портала е-Шалтер у којој ће бити обухваћен и електронски сервис е-Потврде.

Вести

Побољшање услова рада за службу Стара Пазова

Фонд ПИО наставља са активностима које ће побољшати услове рада како за осигуранике и кориснке, тако и за своје запослене. Данас су заменик директора Републичког фонда ПИО Реља Огњеновић и председник општине Стара Пазова Ђорђе Радиновић у Старој Пазови потписали Уговор о преносу права коришћења непокретности која је у власништву општине Стара Пазова, с циљем да се у новом, оптималнијем простору организује рад Службе Стара Пазова.

Подели

Пријаве на здравствено осигурање

Данас, 31. 12. 2020. године, Портал Централног регистра обавезног социјалног осигурања није функционисао, те се нису могле урадити пријаве на здравствено осигурање за осигуранике који су данас поднели захтев  за остваривање права на пензију. Овим лицима Фонд ПИО је издавао писане потврде о поднетом захтеву, по основу којих могу користити услуге здравствене заштите у надлежним здравственим установама.

Подели

Од 1. јануара нови услови за старосну пензију

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане да, у складу са Законом о ПИО, од 1. јануара 2021. године важе нови услови за остваривање права на старосну и превремену старосну пензију.

Граница за одлазак у старосну пензију код жена помера се за два месеца, тако да је услов за жене у 2021. години 63 године и два месеца живота и најмање 15 година стажа осигурања. Код мушкараца и даље важе исти услови – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Подели

Новчана помоћ од 5.000 динара за све пензионере

Почев од 17. децембра 2020. године, а на основу Закључка Владе Републике Србије, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање исплатиће новчану помоћ у износу од 5.000,00 динара свим корисницима пензија, корисницима привремене накнаде – инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности /у складу са чл. 223 и 225 Закона о ПИО/ и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Фонда ПИО, а који су право остварили закључно са 9. децембром 2020. године.

Подели

БиХ – Овера потврда о животу

26. 11. 2020. Подсећамо кориснике пензија са пребивалиштем у Републици Србији, којима пензију исплаћују носиоци пензијског осигурања Босне и Херцеговине - Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, односно Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање, на обавезу благовременог достављања овереног обрасца Потврде о животу, до краја 2020. године, у циљу потврђивања чињенице живота корисника пензије и обезбеђивања континуитета у исплати пензије.

Подели

Потврде о животу корисницима пензија из Словеније

12. 11. 2020. Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније доставио је информацију да ће пензије, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о мерама у области зарада и других трошкова рада у јавном сектору за 2020. и 2021. годину и ванредном усклађивању пензија, бити ванредно усклађене у децембру 2020. године у висини од два одсто.

Подели

<