Исплата пензија

Категорија пензионера

Пензија за

Датум исплате

Запослени октобар 10. новембар*
10. новембар**
Самосталне делатности октобар 3. новембар*
3. новембар**
Пољопривредни октобар 5. новембар*
5. новембар**
Војни октобар 5. новембар*
5. новембар**
Републике бивше СФРЈ септембар 9. октобар

* преко текућих рачуна
** на кућне адресе и на шалтерима пошта

Потврде и уверења

Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Укинути обрасци М4

Од 1. јануара 2019. године укинута је обавеза послодаваца да Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање подносе пријаве података за матичну евиденцију.
У складу са наведеним, послодавци не подносе пријаве М-4 за 2018. и касније године и пријаве М-УН за 2019. и касније године.

Филијала Ћуприја

Због реконструкције пословне зграде, Филијалa Фонда ПИО у Ћуприји привремено је измештена на нову локацију у улици Цара Лазара број 2.

Просечна пензија

Просечан износ пензијe за септембар 2020. године износи 27.764 динара. Податак објављен 26. октобра 2020. године.

е-Шалтер

РФ ПИО омогућио је грађанима да електронским путем, преко web портала е-Шалтер, подносе захтеве за остваривање и коришћење права из пензијског и инвалидског осигурања, захтеве за издавање уверења, односно потврда, као и доказа који се уз захтев прилажу. Портал је у функцији од 4. маја, због чега се укидају мејл адресе e-salter@pio.rs, e-salter2@pio.rs i e-salter3@pio.rs које су до тада коришћене за подношење захтева.

Бесплатна рехабилитација у бањама

Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2020. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија до износа од 27.775,00 динара.

ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ

Филијала за ПИО Лесковац је због реконструкције објекта привремено променила адресу почев од 05. 10. 2020. године и то тако што ће се Одељење за пензијско и инвалидско осигурање налазити у улици Стојана Љубића бб (Дом пензионера), Одељење за финансијске и опште послове у улици 11. октобра бр. 25 (Бочни улаз) код Топлане, а медицинско вештачење обављаће се у улици Светозара Марковића бр. 27.

Вести

Обавештење за кориснике и осигуранике РФ ПИО Филијале Прокупље

20. 10. 2020. У складу са мерама Кризног штаба Владе РС за сузбијање заразне болести Covid – 19, препорукама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и одлукама градских штабова за ванредне ситуације, Филијала Прокупље престала је са пријемом странака у шалтер салама и канцеларијама док траје ванредна ситуација.

Подели

Директорка и заменик у обиласку Филијале Зајечар

13. 10. 2020.

Директорка РФ ПИО, Драгана Калиновић, и заменик директора, Реља Огњеновић, са својим сарадницима обишли су Филијалу Зајечар и том приликом са директорком Филијале и запосленима разговарали су о могућем побољшању услова рада.

Подели

Бањски комплекс „Златар” у Новој Вароши

9. 10. 2020. На основу Закључка Владе 05 Број: 464-3155/2020-1 од 30. априла 2020. године, Закључка 05 Број: 464-6565/2020 од 20. августа 2020. године и Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 08/2 Број: 022.1-1/48 од 17. септембра 2020. године, Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, ул. Краља Милана бр. 16 и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, ул. Др Александра Костића бр.

Подели

Oгњеновић у посети општини Стара Пазова и Служби филијале РФ ПИО Стара Пазова

7. 10. 2020.

Заменик директора РФ ПИО, Реља Огњеновић, са сарадницима данас је посетио општину Стара Пазова и заједно са председником Ђорђем Радиновићем обишао Службу филијале Стара Пазова.

Подели

Заменик директора Фонда и шеф Кабинета посетили Дирекцију ПФ

30. 9. 2020.

Заменик директора РФ ПИО Реља Огњеновић и шеф Кабинета РФ ПИО Марина Петровић обишли су 30. септембра Дирекцију Покрајинског фонда у Новом Саду. У разговору са руководством Покрајинског фонда и запосленима интересовали су се за услове рада у Дирекцији ПФ, као и за могућности даљег модернизовања пословних процеса у циљу побољшања квалитета услуга које Фонд пружа.

Подели

Повећање пензија

11. 9. 2020.

Jануарске пензије биће увећане у складу са „швајцарском формулом“ чиме ће се наставити унапређење стандарда пензионера и у 2021. години, како је то најавио председник Републике Србије Александар Вучић.  

Укупно повећање пензија у периоду 2012-2021. године је 30,9 одсто, а за пензионере који примају новчани износ као увећање уз пензију је 37,5%, што значи да особа која је 2012. године имала 20.000 динара имаће 27.499 динара, а ко је имао 30.000 динара имаће 39.284 динара.

Подели

<