Исплата пензија

Категорија пензионера

Пензија за

Датум исплате

Запослени септембар 9. октобар*
11. октобар**
Самосталне делатности септембар 2. октобар*
4. октобар**
Пољопривредни септембар 5. октобар*
5. октобар**
Војни септембар 5. октобар*
5. октобар**
Републике бивше СФРЈ септембар 11. октобар

* преко текућих рачуна
** на кућне адресе и на шалтерима пошта

Испостава Зубин Поток

Испостава Филијале Косовска Митровица у Зубином Потоку због пожара који је избио у згради СО Зубин Поток у којој се налази и канцеларија испоставе неће бити у функцији док се не стекну услови за наставак рада. Грађани до даљег своја права могу да остваре у Филијали Косовска Митровица.

Просечна пензија

Просечан износ пензијe за август 2021. године износи 29.368 динара. Податак објављен 24. септембра 2021. године.

Погребни трошкови у односу на дан смрти

У складу са изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који ступа на снагу 25. јуна 2021. године, измењен је члан којим је регулисана исплата накнаде погребних трошкова, у смислу да ће /почев од 25. јуна 2021. године/, лицу које је сносило трошкове сахране корисника пензије, Фонд исплатити накнаду погребних трошкова у висини износа те накнаде на дан смрти корисника, а не на дан издавања рачуна, како је било до сада.

Бесплатна рехабилитација у бањама

Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија пензија износи до 29,378,00 динара.

Филијала Врање

Од понедељка, 10. маја 2021. године,  Филијала РФ ПИО Врање ће, због адаптације пословних просторија, радити на новој локацији.

Нова адреса филијале је Цара Душана бр. 20.

Телефони и радно време остају непромењени.

Унапређена верзија е-Шалтера

Постављена је нова верзија wеб портала е-Шалтер. Корисници сада могу пратити целокупан ток процеса обраде захтева, од пријема до експедиције. На тај начин је корисницима омогућен хронолошки преглед статуса поднетог захтева и приказ историје статуса сваког корака у процесу обраде захтева.

Потврде и уверења

Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Вести

Скрећемо пажњу на лажно представљање у име Фонда

8. 10. 2021. Фонд ПИО обавештен је да су изнова активне преваре пензионера којима се злоупотребљавају име и углед Фонда. На мети су углавном, као и до сада, старија лица којима се, на више месечних рата, нуде разни производи /масажери, помагала, магнетне простирке, суплементи .../, где се Фонд ПИО наводи као продавац истих или чак и као поклонодавац.

Подели

Јавни позив - продаја мермерних плоча у виђеном стању

6. 10. 2021. На основу овлашћења бр. 110.2-6058/2021 од 27. 07. 2021. и Решења о образовању комисије бр. 30-01-386/2021 од 30. 08. 2021, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање - Покрајински фонд, објављује Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају мермерних плоча у виђеном стању:

Подели

Фонд ПИО свечано обележио Међународни дан старијих

1. 10. 2021. Поводом Међународног дана старијих особа, 1. октобра, данас је у организацији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Дому Народне скупштине Републике Србије одржана Конференција „Међугенерацијска солидарност на делу“.

Подели

Ванредно усклађивање пензија из Републике Српске

27. 9. 2021. Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавестио је своје кориснике пензија да се, на основу Одлуке о ванредном усклађивању општег бода и пензија, пензије остварене до 31. августа 2021. године ванредно усклађују по стопи од два одсто.

Према истој одлуци, пензије се усклађују од 1. септембра 2021. године.

Подели

Информација о тринаестој пензији корисницима пензија из Словачке Републике

10. 9. 2021. Према информацији коју нам је доставио Завод за социјално осигурање Словачке Републике (Sociálna poisťovňa), словачки носилац ће свим својим корисницима, као и прошле године, и ове године извршити исплату 13-те пензије. Право на исплату 13-те пензије могу да остваре лица која имају право на исплату словачке пензије за новембар 2021. године. Ово се односи и на пензионере који живе ван територије Словачке Републике.

Подели

Новчана помоћ за пензионере од 22. септембра

7. 9. 2021. Влада Републике Србије је дала сагласност Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање да изврши исплату новчане помоћи у износу од 5.900,00 динара корисницима пензија, корисницима права на привремену накнаду − инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности (у складу са члановима 223 и 225 Закона о пензијском и инвалидском осигурању) и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Републичког фонда ПИО.

Подели

<