Исплата пензија

Категорија пензионера

Пензија за

Датум исплате

Запослени јун 10. јул*
13. јул**
Самосталне делатности јун 2. јул*
2. јул**
Пољопривредни јун 4. јул*
6. јул**
Војни јун 4. јул*
6. јул**
Републике бивше СФРЈ јун 10. јул

* преко текућих рачуна
** на кућне адресе и на шалтерима пошта

Потврде и уверења

Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Укинути обрасци М4

Од 1. јануара 2019. године укинута је обавеза послодаваца да Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање подносе пријаве података за матичну евиденцију.
У складу са наведеним, послодавци не подносе пријаве М-4 за 2018. и касније године и пријаве М-УН за 2019. и касније године.

Филијала Ћуприја

Због реконструкције пословне зграде, Филијалa Фонда ПИО у Ћуприји привремено је измештена на нову локацију у улици Цара Лазара број 2.

Просечна пензија

Просечан износ пензијe за мај 2020. године износи 27.755 динара. Податак објављен 24. јуна 2020. године.

е-Шалтер

РФ ПИО омогућио је грађанима да електронским путем, преко web портала е-Шалтер, подносе захтеве за остваривање и коришћење права из пензијског и инвалидског осигурања, захтеве за издавање уверења, односно потврда, као и доказа који се уз захтев прилажу. Портал је у функцији од 4. маја, због чега се укидају мејл адресе e-salter@pio.rs, e-salter2@pio.rs i e-salter3@pio.rs које су до тада коришћене за подношење захтева.

Бањски комплекс „Златар” у Новој Вароши

На основу Закључка Владе 05 Број:464-3155/2020-1  од 30.  априла 2020. године и Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 08/2 Број: 022.1-1/21 од 28. маја 2020. године,  Републичка дирекција за имовину Републике Србије Београд и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Београд, објављују оглас ради  отуђења  непокретности  бањског комплекса „Златар“ у Новој Вароши путем прикупљања писмених понуда.

Вести

Бањски комплекс „Златар” у Новој Вароши

24. 6. 2020.

На основу Закључка Владе 05 Број:464-3155/2020-1  од 30.  априла 2020. године и Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 08/2 Број: 022.1-1/21 од 28. маја 2020. године,  Републичка дирекција за имовину Републике Србије Београд, ул. Краља Милана бр. 16 и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Београд, ул.др.Александра Костића бр. 9, објављују оглас ради  отуђења  непокретности  бањског комплекса „Златар“ у Новој Вароши путем прикупљања писмених понуда.

Подели

Уверења о животу

19. 6. 2020.

Препоручује се свим корисницима пензија са пребивалиштем на територији Републике Србије, који су право на пензију остварили у иностранству, да иностраном носиоцу осигурања доставе оверену потврду о животу, без обзира на то што су инострани носиоци осигурања доставили обавештење да у периоду док траје ванредно стање изазвано вирусом Covid 19 неће обустављати исплату пензије због недостављања потврде о животу, односно неће тражити оверену потврду о животу.

Подели

Бољи услови за грађане у Филијали Шабац

15. 6. 2020. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зоран Ђорђевић, помоћница министра у Сектору за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности, Нина Митић и заменик директора Републичког фонда ПИО, Реља Огњеновић, посетили су данас филијалу Фонда у Шапцу. Они су, са директором Филијале Шабац Ненадом Плавићем, обишли нову Шалтер салу Филијале, која је реконструисана у интересу и на захтев грађана, и сада је приступачнија за старије особе, као и за особе са инвалидитетом.

Подели

Хрватски завод за мировинско осигурање - потврде о животу

15. 6. 2020.

Хрватски завод за мировинско осигурање је доставио обавештење да је корисницима пензија са пребивалиштем у Републици Србији, који нису обухваћени електронском разменом података (17.177 корисника), закључно са 2. јуном 2020. године, послао Потврде о животу са напоменом да је исте потребно попуњене, потписане и оверене доставити Заводу, најкасније до 31. јула 2020. године. Корисницима који у предвиђеном року не доставе Потврду о животу, исплата пензија биће обустављена у септембру 2020. године.

Подели

Министар Ђорђевић обишао радове на новосадској филијали

3. 6. 2020.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, заменик директора Фонда ПИО Реља Огњеновић и Славко Имрић, директор Покрајинског фондa ПИО, обишли су радове на проширивању просторних капацитета Филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Новом Саду.

Према речима министра Ђорђевића, за доградњу објекта Филијале РФ ПИО Нови Сад намењено је 587 милиона динара, и то је највећа инвестиција ПИО фонда.

Подели

Рок за доставу потврда о животу продужен до 30. маја 2020.

21. 5. 2020.

Републички фонд ПИО продужава рок за достављање потврда о животу за 30 дана, тачније до 30. маја 2020. године, за кориснике пензија који имају пребивалиште у Републици Словенији, Републици Хрватској, Републици Црној Гори, Републици Северној Македонији и Републици Босни и Херцеговини, Федерацији БиХ и Републици Српској.

По истеку рока, достављање уверења о животу корисника пензија који имају пребивалиште у наведеним државама, наставиће се на уобичајени начин.

Подели

<