Исплата пензија

Категорија пензионера

Пензија за

Датум исплате

Запослени август 10. септембар*
13. септембар**
Самосталне делатности август 2. септембар*
2. септембар**
Пољопривредни август 4. септембар*
6. септембар**
Војни август 4. септембар*
6. септембар**
Републике бивше СФРЈ август 10. септембар

* преко текућих рачуна
** на кућне адресе и на шалтерима пошта

Просечна пензија

Просечан износ пензијe за јул 2021. године износи 29.376 динара. Податак објављен 25. августа 2021. године.

Погребни трошкови у односу на дан смрти

У складу са изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који ступа на снагу 25. јуна 2021. године, измењен је члан којим је регулисана исплата накнаде погребних трошкова, у смислу да ће /почев од 25. јуна 2021. године/, лицу које је сносило трошкове сахране корисника пензије, Фонд исплатити накнаду погребних трошкова у висини износа те накнаде на дан смрти корисника, а не на дан издавања рачуна, како је било до сада.

Бесплатна рехабилитација у бањама

Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија пензија износи до 29,378,00 динара.

Филијала Врање

Од понедељка, 10. маја 2021. године,  Филијала РФ ПИО Врање ће, због адаптације пословних просторија, радити на новој локацији.

Нова адреса филијале је Цара Душана бр. 20.

Телефони и радно време остају непромењени.

Унапређена верзија е-Шалтера

Постављена је нова верзија wеб портала е-Шалтер. Корисници сада могу пратити целокупан ток процеса обраде захтева, од пријема до експедиције. На тај начин је корисницима омогућен хронолошки преглед статуса поднетог захтева и приказ историје статуса сваког корака у процесу обраде захтева.

Потврде и уверења

Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Филијала Лесковац

Филијала за ПИО Лесковац је због реконструкције објекта привремено променила адресу почев од 05. 10. 2020. године и то тако што ће се Одељење за пензијско и инвалидско осигурање налазити у улици Стојана Љубића бб (Дом пензионера), Одељење за финансијске и опште послове у улици 11. октобра бр. 25 (Бочни улаз) код Топлане, а медицинско вештачење обављаће се у улици Светозара Марковића бр. 27.

Вести

Информација о тринаестој пензији корисницима пензија из Словачке Републике

10. 9. 2021. Према информацији коју нам је доставио Завод за социјално осигурање Словачке Републике (Sociálna poisťovňa), словачки носилац ће свим својим корисницима, као и прошле године, и ове године извршити исплату 13-те пензије. Право на исплату 13-те пензије могу да остваре лица која имају право на исплату словачке пензије за новембар 2021. године. Ово се односи и на пензионере који живе ван територије Словачке Републике.

Подели

Новчана помоћ за пензионере од 22. септембра

7. 9. 2021. Влада Републике Србије је дала сагласност Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање да изврши исплату новчане помоћи у износу од 5.900,00 динара корисницима пензија, корисницима права на привремену накнаду − инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности (у складу са члановима 223 и 225 Закона о пензијском и инвалидском осигурању) и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Републичког фонда ПИО.

Подели

Обезбеђена редовна исплата права из ПИО

2. 9. 2021. Финансијским планом Фонда за 2021. годину обезбеђена је редовна исплата пензија и осталих права из пензијског и инвалидског осигурања, истакнуто је у инфомацији о финансијском пословању Фонда ПИО за период јануар-јуни 2021. године коју је разматрао и прихватио Управни одбор Фонда. Пензије и новчане накнаде усклађене су за 5,9% почев од исплате за јануар 2021. године. За 1,26 милиона корисника са примањима до 37.954,68 динара исплаћује се и новчани износ као увећање уз пензију. Ребалансом плана из априла 2021.

Подели

Пензионерима по 50 евра у септембру

31. 8. 2021. У складу са Закључком Владе Републике Србије од 8. априла 2021. године Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање извршиће 22. септембра исплату новчане помоћи од 50 евра у динарској противвредности свим корисницима пензија. Реч је о корисницима који cу право остварили закључно са 25. августом 2021. године.

Заменик директора Фонда ПИО, Реља Огњеновић, објаснио је коме ће све бити исплаћена ова помоћ.

Подели

Заменици директора Фонда посетили Филијалу Краљево

25. 8. 2021. Заменици директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Реља Огњеновић и др Александар Милошевић, са сарадницима били су јуче у радној посети Филијали Краљево. Са директорком Филијале Краљево, Биљаном Барловац, директором Филијале Ужице, Драганом Катићем, и директором Филијале Нови Пазар, Мирсадом Абдурахмановићем, разговарали су о актуелним пословима, потребама филијала и плановима за наредни период.

Подели

Нова зграда Фонда ПИО у Новом Саду симбол снаге државе

2. 8. 2021. Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, помоћница министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом, Биљана Барошевић, градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, и заменик директора Фонда ПИО, Реља Огњеновић, са сарадницима обишли су радове на изградњи нове зграде филијале Фонда у Новом Саду. Домаћин је био Славко Имрић, директор Покрајинског фонда ПИО.

Подели

<