Исплата пензија

Категорија пензионера

Пензија за

Датум исплате

Запослени фебруар 10. март*
11. март**
Самосталне делатности фебруар 2. март*
2. март**
Пољопривредни фебруар 5. март*
5. март**
Војни фебруар 5. март*
5. март**
Републике бивше СФРЈ фебруар 10. март

* преко текућих рачуна
** на кућне адресе и на шалтерима пошта

Потврде и уверења

Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Филијала Ћуприја

Филијала РФ ПИО Ћуприја од 9. новембра 2020. године поново ради на старој локацији, у улици Трг слободе 1.

Филијала је због реновирања овог објекта привремено била пресељена на адресу Цара Лазара 2.

Просечна пензија

Просечан износ пензијe за јануар 2021. године износи 29.378 динара. Податак објављен 22. фебруара 2021. године.

КОНТАКТ ЦЕНТАР

Поштовани корисници, због техничких проблема телефони Контакт центра привремено неће бити у функцији. Хвала на разумевању.

е-Шалтер

РФ ПИО омогућио је грађанима да електронским путем, преко web портала е-Шалтер, подносе захтеве за остваривање и коришћење права из пензијског и инвалидског осигурања, захтеве за издавање уверења, односно потврда, као и доказа који се уз захтев прилажу. Портал је у функцији од 4. маја, због чега се укидају мејл адресе e-salter@pio.rs, e-salter2@pio.rs i e-salter3@pio.rs које су до тада коришћене за подношење захтева.

ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ

Филијала за ПИО Лесковац је због реконструкције објекта привремено променила адресу почев од 05. 10. 2020. године и то тако што ће се Одељење за пензијско и инвалидско осигурање налазити у улици Стојана Љубића бб (Дом пензионера), Одељење за финансијске и опште послове у улици 11. октобра бр. 25 (Бочни улаз) код Топлане, а медицинско вештачење обављаће се у улици Светозара Марковића бр. 27.

е-Потврде

Електронски сервис е-Потврде је укинут. У припреми је нова верзија портала е-Шалтер у којој ће бити обухваћен и електронски сервис е-Потврде.

Вести

Обавештење о усклађивању словеначких пензија и исплати годишњег додатка

11. 2. 2021.

Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније, у складу са Споразумом између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању, доставио je информацију о редовном усклађивању пензија за 2,5 одсто од 1. јануара 2021. године.

Истовремено је доставио и обавештење да ће корисницима словеначких пензија бити исплаћен годишњи додатак чији износ зависи од висине пензије корисника, узимајући у обзир и висину иностране пензије.

Подели

Одлагањe међународних Дана разговора

9. 2. 2021.

Због актуелне пендемије изазване вирусом Covid 19, дани разговора планирани да се одрже у 2021. години, између надлежних носилаца Републике Србије и Републике Аустрије, Босне и Херцеговине, Мађарске, Републике Хрватске, Северне Републике Македоније, Савезне Републике Немачке, Црне Горе, одложени  су до даљњег. Редовно одржавање дана разговора успоставиће се када епидемиолошка ситуација то буде дозвољавала, односно кад се стекну услови за њихово безбедно одржавање.

Подели

Усклађивање пензија и новчаних накнада

1. 2. 2021.

Свим корисницима пензија од исплате за јануар 2021. године, пензије ће, у складу са швајцарском формулом, бити увећане за 5,9 процената. Овако усклађене пензије биће исплаћене у фебруару 2021. године.

Подели

Споразум између Србије и Кине од 1. фебруара

1. 2. 2021.

Споразум о социјалној сигурности између Републике Србије и Народне Републике Кине, који је потписан у Београду, 8. јуна 2018. године и потврђен у Народној скупштини 25. септембра 2018. године (Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 12/18), као и Административни договор за примену овог споразума, ступају на снагу 1. фебруара 2021. године. Споразум о социјалној сигурности између Србије и Кине регулише, између осталог, и питање трансфера пензија.

Подели

Побољшање услова рада за службу Стара Пазова

18.1. 2021.

Фонд ПИО наставља са активностима које ће побољшати услове рада како за осигуранике и кориснке, тако и за своје запослене. Данас су заменик директора Републичког фонда ПИО Реља Огњеновић и председник општине Стара Пазова Ђорђе Радиновић у Старој Пазови потписали Уговор о преносу права коришћења непокретности која је у власништву општине Стара Пазова, с циљем да се у новом, оптималнијем простору организује рад Службе Стара Пазова.

Подели

Од 1. јануара нови услови за старосну пензију

22. 12. 2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане да, у складу са Законом о ПИО, од 1. јануара 2021. године важе нови услови за остваривање права на старосну и превремену старосну пензију.

Подели

<