Саопштења

*

6. 8. 2020.

Поводом позива упућених корисницима пензија којима се нуде медицински апарати и бесплатни лекарски прегледи у организацији Фонда ПИО, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање саопштава да не нуди такве услуге и да није никога ангажовао да то чини.

Фонд апелује на све грађане, а посебно пензионере, да у своје домове не пуштају особе које се представљају као радници Фонда и да, уколико им неко са таквим образложењем дође на врата, то одмах пријаве надлежнима у Фонду, на број телефона 011 206 1192.

Подели

*

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зоран Ђорђевић, помоћница министра у Сектору за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности, Нина Митић и заменик директора Републичког фонда ПИО, Реља Огњеновић, посетили су данас филијалу Фонда у Шапцу. Они су, са директором Филијале Шабац Ненадом Плавићем обишли нову Шалтер салу Филијале, која је реконструисана у интересу и на захтев грађана, и сада је приступачнија за старије особе, као и за особе са инвалидитетом.

Наиме, Шалтер сала, која се раније налазила на четвртом спрату Филијале, измештена је у приземље зграде, а за особе са инвалидитетом отворен је и посебан шалтер коме могу да приђу и инвалидским колицима. На овај начин Фонд ПИО наставља да унапређује услове за кориснике својих услуга и да пословне просторије у потпуности прилагођава и чини доступним особама са инвалидитетом.

Подели

*

Влада Руске Федерације је 17. априла 2020. године усвојила Уредбу, број 530

''О специфичности исплате пензија и других социјалних давања лицима која пребивају изван територије Руске Федерације'', која је привременог карактера и односи се на период од 1. марта 2020. године до 30. јуна 2020. године. По тој уредби корисницима пензија, којима у том периоду истиче рок важности докумената неопходних за продужење исплате пензија, исплата ће се извршити од стране ПФРФ и без доказа потврђивања чињенице живота.

У односу на лица која пребивају на територији Републике Србије, а постојање чињенице живота су потврдила пре марта 2020. године (време пре увођења мера ограничења у вези са пандемијом корона вируса у већини држава), исплата руских пензија у складу са Споразумом биће спроведена у јуну ове године, без потврђивања чињенице живота.

Од јула 2020. године исплата пензија ће се вршити према договореним правилима, у складу са Административним споразумом за спровођење Споразума, односно након доставе докумената у вези са потврђивањем постојања чињенице живота.

Подели

*

Поводом примене Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалном осигурању од стране Пензијског фонда Руске Федерације (ПФРФ) добијено је обавештење о изменама у законодавству Руске Федерације, које се састоји у следећем:

Законом Руске Федерације „О пензијском осигурању“ број 400 – Ф3 од 28. децембра 2013, промењени су услови и структура пензијског осигурања у погледу подизања старосне границе за одлазак у пензију, као и смрти издржаваоца за одређене категорије грађанства. Измене се спроводе постепено од 2019. године, тако да ће реформа бити завршена 2028. године. Старосна граница за одлазак у пензију повећана је за пет година, тако да сада за жене износи 60, а за мушкарце 65 година.

За појединачне категорије радно неспособних чланова породице у којима је дошло до смрти хранитеља је такође повећана старосна граница (то су, између осталих, родитељи, супруг/супруга, а такође деда и баба умрлог хранитеља, у одсуству лица које би било у обавези да их издржава, а у складу са законодавством Руске Федерације). Наведеним лицима може бити одређен пензијски износ у случају да је реч о инвалидима, који су достигли законом предвиђену старосну границу од 60, односно 65 година (у зависности од тога да ли је реч о мушкарцу или жени).

Према прописима Руске Федерације, у складу са тачком 19 Правила број 884 н, захтев за стицање права на старосну пензију може бити поднет и пре испуњења услова за пензионисање, али не раније од месец дана пре испуњења услова за пензију.

Услови за старосну пензију дати су у табели.

Подели

*

Ради исплате годишњег додатка корисницима пензије из Републике Словеније, са пребивалиштем у Републици Србији, имајући у виду отежано одвијање поштанског промета због ванредних околности узрокованих пандемијом вируса ЦОВИД-19, Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније је позвао своје кориснике да податке о висини исплаћене иностране пензије у јануару 2020. године (из Републике Србије или из неке друге државе) доставе путем интернета, а у складу са упутством које им је достављено поштом, уз образац „Извештај о висини иностране пензије“. Истовремено словеначки Завод је навео да је достава података путем интернета бесплатна, сигурна и једноставна и треба да омогући благовремену и несметану исплату годишњег додатка.

Корисници који на овај начин доставе тражене податке до 30. априла 2020. године исплату могу да очекују до 30. септембра 2020. године, а корисници који податак доставе до 30. септембра 2020. године исплату годишњег додатка могу да очекују до краја 2020. године. У случају да корисници до 30. септембра 2020. године Заводу за пензијско и инвалидско осигурање Словеније не пошаљу податак о висини иностране пензије, годишњи додатак ће бити исплаћен у најнижем износу, односно у висини припадајућег сразмерног дела.

Подели

*

Фонд ПИО, у складу с прописима, спроводи забране на пензијама по основу извршитељских и судских закључака, који се у периоду ванредног стања у држави не спроводе, сходно Упутству Коморе јавних извршитеља. Од овог поступања изузете су одређене категорије грађана у чију корист се реализује обустава на пензијама, као што су обуставе по основу алиментације, с тим што је обавеза извршитеља да обавесте Фонд по којим закључцима се наставља обустава.

У свим појединачним ситуацијама у којима су извршитељи поступили на тај начин и обавестили Фонд о закључцима по којима се врши обустава на пензијама, при исплати мартовске пензије у априлу обуставе су спроведене.

Уколико је било пропуста потребно је да се странке обрате извршитељима или Фонду ПИО како би се грешка исправила.

Фонд ПИО не улази у суштину одлуке извршитеља и потпуно је излишно прозивати Фонд на  одговорност и доводити јавност у заблуду наговештајима да Фонд одлучује о томе када и који извршитељски закључци ће се спроводити или неспроводити.

Министарство је било приморано да реагује због нетачне информације, која је у јавности нетачно пласирана. Истичемо да информација да Фонд ПИО не спроводи извршитељске закључке на пензијама по основу алиментације није тачна.

Подели

*

Обавештавамо грађане да је Фонд ПИО, у складу са забраном непосредног пријема странака у службеним просторијама, омогућио електронски пријем захтева за остваривање права на пензију и осталих права из ПИО, доставом захтева на мејл адресу e-salter@pio.rs.

Осим електронски, захтеви се могу достављати и преко поште, а датум пријема захтева биће датум слања мејла, односно поштанске пошиљке.

Детаљније информације доступне су на насловној страни сајта Фонда www.pio.rs

Подели

*

Накнада погребних трошкова која се исплаћује лицима која су сносила трошкове сахране преминулих корисника у 2020. години износиће 41.650,00 динара за све категорије корисника пензија.

Подели

*

Од уплате за јануар 2020. године важе нове основице осигурања, које су за 5,79% више у односу на претходну годину и грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица осигурања износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци, што је 25.801,00 динар, а највиша пет просечних плата, односно 368.590,00 динара. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 25,5 одсто, што значи да ће се месечни издатак за самосталну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање кретати у распону од 6.579,26 до 93.990,45 динара.

Износи основица осигурања и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање важе за целу 2020. годину и доступни су грађанима на сајту Фонда и на огласним таблама у филијалама. Подсећамо грађане који се определе за самосталну уплату доприноса по основу члана 15 Закона о ПИО да је рок доспелости 15. у месецу за претходни месец. Једном изабрана основица може се променити, под условом да се поднесе нови захтев. Такође, грађани који не желе више да уплаћују самостално доприносе у обавези су да поднесу захтев за престанак уплате.
Подсећамо да право на самосталну уплату доприноса имају сва лица која су ван осигурања (незапослени, студенти, домаћице, ђаци...) под условом да су старија од 15 година, да имају пребивалиште у Србији, да нису корисници пензије остварене у Србији или у држави са којом је закључен међународни уговор о социјалном осигурању и да није наступио неки од случајева по основу којих се остварује право (нпр. навршење година живота прописаних за стицање права на старосну пензију, инвалидност), односно, уколико је наступио неки од тих случајева, својство осигураника се може стећи само за случај који није наступио.

Подели

<