Саопштења

*

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање расписао је Оглас за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију за 2021. годину. Право на десетодневну бесплатну рехабилитацију у бањама и лечилиштима Србије имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије, чија пензија износи до 29,378 динара, и који осим пензије немају друга лична примања. Право да се јаве на оглас имају и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из иностранства (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 11.5.2021. године 1€ = 117,5749 динара), под условом да збир тих пензија износи до 29,378 динара.

Уз пријаву је потребно поднети пензијски чек; доказ о висини пензије из иностранства (извод банке, потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и друго); попуњену пријаву са изјавом на прописаном обрасцу, где жели да користи рехабилитацију, да осим пензије корисник нема других личних примања и да овлашћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да у његово име и за његов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са устaновом у којој ће користити право на рехабилитацију; и расположиву медицинску документацију уколико је корисник поседује.

Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник има пребивалиште, а могу се поднети и у најближој организационој јединици Фонда, уколико пензионер у време подношења пријаве борави ван свог места становања. Корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.

Пријаве на оглас се поднoсe од 14. маја, и закључно са 31. мајем 2021. године.

Ранг листа пензионера који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију објављује се шеснаестог радног дана од дана истека огласа, а на ранг листу се може поднети приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од дана њеног објављивања на огласној табли.

У поступку пријављивања, удружења пензионера и пензионери су у обавези да се придржавају свих прописаних мера безбедносно-здравствене заштите.

Подели

*

Поводом хапшења бивше запослене у Фонду ПИО Филијали Сомбор, због злоупотребе службеног положаја, обавештавамо јавност да су контролори Фонда, током 2018. године, у поступку провере исправности рада запослених, констатовали неправилности у раду референта у Служби Филијале Сомбор у Оџацима, с чим су благовремено упознати надлежни државни органи. На основу пријаве Фонда, МУП се укључио у истражни поступак и заједнички су контролисани сви поступци које је ова запослена водила, а које је контрола потврдила као неправилне и незаконите.  Запосленој је одмах раскинут радни однос у Фонду.  

Напомињемо да Фонд ПИО, поред редовних системских контрола, спроводи и ненајављене ванредне контроле правилности рада запослених и на тај начин обезбеђује да грађани остварују права из пензијског и инвалидског осигурања на законит начин. 

Подели

*

Скрећемо пажњу пензионерима на летке са лажним садржајем, који су се појавили на улицама Сремске Митровице, позивајући пензионере да се јаве ради исплате одређеног новчаног износа због неусклађености пензије, те је потребно да им доставе копију личне карте, решење о пензији и број текућег рачуна.

Наглашавамо да разлика због неусклађености пензија не постоји и да нема било какве исплате по том основу, а достављањем података из личне карте, решења о пензионисању и текућег рачуна, пензионери ризикују превару и злоупотребу личних података од стране неовлашћених лица, те их Фонд моли и упозорава да се не јављају на остављени број.

Подели

*

У вези јучерашње објаве на порталу direktno.rs, под насловом „Отимају пет милиона пензионерима, дају копирници у Миријеву“, у којој се Фонд ПИО помиње у негативном контексту, обавештавамо јавност да су информације у целини нетачне, злонамерно осмишљене и пласиране како би се јавност, а пре свега пензионери, довели у заблуду. Фонд ПИО није потписао уговор за обележавање просторија са наведеном фирмом, нити је такав уговор пред потписивањем, како се наводи у објави.

Како би јавност имала тачну информацију, напомињемо да је Фонд ПИО у 2020. години спровео поступак резервисане набавке и потписао уговор са Заштитном радионицом из Краљева за потребе израде информационих и огласних табли и обележја. Фонд ПИО поступа са високим нивоом друштвене одговорности, јер у заштитним радионицама раде особе са инвалидитетом и то је један од начина да се овим радионицама помогне и да им се обезбеди посао који они извршавају у року, квалитетно и по повољнијим ценама од тржишних.

Фонд ПИО, као институција која пружа услуге остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања за 4,5 милиона грађана, оцењује као непрофесионално и незаконито објављивање нетачних информација, којима је циљ да узнемире јавност и да доведу у заблуду пензионере, наше кориснике и наруше поверење које грађани имају у Фонд.

Фондом ПИО руководи стручан и професионалан кадар који на најбољи начин управља овом институцијом од националног значаја, и постиже добре резултате у обављању послова поверених законом, омогућујући грађанима да остваре егзистенцијална права и недопустиво је  да медиј, који објављује измишљене информације, даје себи за право да цени компетенцију и стручне референце руководства.

Наглашавамо да Фонд ПИО ради искључиво у складу са законима и у интересу грађана и државе, да је наш рад транспарентан и доступан јавности у сваком моменту и ограђујемо се од нетачних информација и напада кроз апсолутно измишљене и лажне објаве о Фонду, којима поједини медији  желе да подигну читаност и број прегледа или постижу неки други неморалан циљ у функцији дневно-политичких интереса.

Оваквом објавом портал direktno.rs је прекршио закон и непрофесионално поступио према Фонду и према јавности, а мотиве таквог поступања имаће прилику да образложе пред надлежним правосудним органима.

Подели

<