Вести

Реља Огњеновић, заменик директора РФ ПИО: Добре вести из Фонда ПИО

Relja Ognjenovic

12. 5. 2022. Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање за период јануар-април 2022. године, наплаћени су за 3 милијарде више од предвиђеног Финансијским планом Фонда, што је 1,45% више од планираног. У односу на исти период 2021. године, за прва четири месеца ове године наплаћено је више доприноса за 15,3 милијарде динара. Наставља се тренд повећања изворних прихода у укупним приходима Фонда, односно повећање учешћа доприноса у финансирању пензија, а сразмерно томе смањује се учешће дотација.

Подели

Усвојен Завршни рачун Фонда за 2021. годину

UO-zavrsni racun

28. 4. 2022. На седници Управног одбора Фонда ПИО, одржаној 28. априла 2022. године, разматран је и   усвојен Завршни рачун Фонда ПИО за 2021. годину. Буџет Фонда за 2021. годину утврђен је планом у износу 730,6 милијарди динара, а укупни приходи и примања остварени су у износу 732,1 милијарду динара. Значајним остварењем прихода од доприноса током 2021. године дошло је до даљег поправљања структуре финансирања, тако да у укупним приходима доприноси учествују са 84,4%, а трансфери из буџета са 14,8%.

Подели

Услови за остваривање права по међународним уговорима

Medjunarodni ugovori

13. 4. 2022. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је грађанима који су део стажа остварили у иностранству, и другим заинтересованим корисницима услуга, омогућио увид у услове за остваривање права у 2022. години у свим државама са којима Република Србија има потписане споразуме о социјалној сигурности.

Подели

Потписан Споразум између Србије и Азербејџана

Srbija/Azerbejdzan

11. 4. 2022. Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, проф. др Дарија Кисић, и министар рада и социјалне заштите становништва Републике Азербејџан, Сахил Бабајев, потписали су Споразум између Владе Републике Азербејџан и Владе Републике Србије о социјалној сигурности.

Подели

Бесплатна рехабилитација у бањама

Banja Koviljaca

5. 4. 2022. Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија пензија износи до 30.978 динара.

Подели

Потписан Споразум о социјалној сигурности између Србије и Туниса

Srbija-Tunis

29. 3. 2022. Споразум о социјалној сигурности између Републике Србије и Републике Тунис, којим се регулишу све области социјалне сигурности грађана обе земље, потписан је јуче у Београду. Споразум су потписали министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, проф. др Дарија Кисић, и министар социјалне политике Републике Тунис, Малек Езахи.

Споразум доноси бројне бенефите за грађане обе земље, који ће бити изједначени у коришћењу права из социјалног осигурања како на територији земље рада, тако и на територији земље порекла.

Подели

Саветодавни дани са Аустријом

Savetodavni dani-Austrija

28. 3. 2022.  Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Аустрији и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Аустријом одржавају 12. априла 2022. године у Новом Саду, од 9 до 16.00 часова (просторије Покрајинског фонда у Новом Саду, Житни трг 3) и 13. априла 2022.

Подели

Закон о рехабилитацији

Rehabilitacija

21. 3. 2022. Законом о рехабилитацији уређује се рехабилитација и правне последице рехабилитације лица која су из политичких, верских, националних или идеолошких разлога лишена живота, слободе или других права. Рехабилитовано лице, по закону, има право на посебан стаж, који му се рачуна у двоструком трајању за врема лишења слободе, као и права на месечну новчану накнаду.

Подели

Обавештење о усклађивању пензија у Руској Федерацији

Uskladjivanje penzija-Rusija

18. 3. 2022. Пензијски фонд Руске Федерације, у складу са Споразумом између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности, доставио је информацију да су, сходно одредбама федералног закона Руске Федерације од 28. јануара 2022. године, пензије и фиксне исплате уз пензију корисника пензија који не раде повећане за 8,6 процената.

Према истој одлуци, пензије се усклађују од 1. јануара 2022. године.

Подели

Наше пензије у иностранству

Nase penzije u inostranstvu

14. 3. 2022. Пензије и остала права остварена у Србији исплаћују се у 27 земаља света (не рачунајући бивше југословенске републике). Према подацима за 2021. годину од укупно 13.114 корисника више од половине живи у Немачкој – 7.761 корисника, следе Аустрија са 2.256 корисника, Мађарска са 1.101 корисника, у Шведској је 285 корисника, у Француској 234, у Швајцарској 224, у Чешкој 140, у САД 135 корисника....

Подели

Исплата пензија у државе настале на простору бивше СФРЈ

Isplata-bivse republike SFRJ

14. 3. 2022. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање исплаћује пензије и остала права за 49.479 корисника (подаци за 2021. годину), који живе у државама насталим на простору бивше СФРЈ и то:  Република Српска 12.743, Хрватска 12.572, Федерација БиХ 8.289, Црна Гора 6.638, Северна Македонија 5.989 и Словенија 3.250 корисника.

Током 2021. године по овом основу је трансферисано преко 61,7 милиона евра, а ове принадлежности исплаћују се месечно, у текућем за претходни месец.

Подели

Исплата новчане помоћи

Isplata pomoci

10. 2. 2022. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање данас почиње са исплатом новчане помоћи у износу од 20.000,00 динара свим корисницима пензија – онима који пензију примају преко текућих рачуна, као и онима који своје принадлежности добијају на кућне адресе и на шалтерима пошта.

Подели

Уговор о социјалној сигурности са Квебеком

Quebec

1. 2. 2022. Првог фебруара 2022. године ступа на снагу Уговор о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека. Овим уговором се на свеобухватан начин уређује остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, укључујући и права по основу повреде на раду и професионалне болести и здравственог осигурања.

Споразумом је предвиђена и могућност здравствене заштите студената док бораве у Квебеку или су на студијама у Србији, што споразум с Канадом, који наша земља има од 2014. године, не предвиђа.

Подели

Новчана помоћ за пензионере од 10. фебруара

Novcana pomoc

28. 1. 2022. У складу са Закључком Владе Републике Србије од 20. јануара 2022. године Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање извршиће исплату новчане помоћи у износу од 20.000,00 динара свим корисницима пензија, корисницима права на привремену накнаду − инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности, у складу са члановима 223 и 225 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Фонда.

Подели

Нова зграда РФ ПИО у Новом Саду

NS 1

24. 12. 2021. Од понедељка, 27. децембра 2021. Филијала РФ ПИО Нови Сад ради у новој згради, на адреси Житни трг бр. 3, где ће се обављати сви послови из надлежности ове Филијале.

Нова зграда Републичког фонда ПИО у Новом Саду је највећа инвестиција Фонда, изграђена из сопствених средстава, с циљем да се грађанима, односно корисницима, осигурницима и запосленима, пруже добри услови за рад и остваривање права.

Подели

<