Дирекција Покрајинског фонда

Адреса
Житни трг 3, 21000 Нови Сад
Телефон
021/487-7777

Е-пошта: kontakt@pio.rs

 

Директор Покрајинског фонда

Славко Имрић

 

Заменик директора Покрајинског фонда

Чедомир Француски

 

Помоћник директора Покрајинског фонда

Миленко Глеђа

 

Помоћник директора Покрајинског фонда

Здравка Миленковић

 

 

СЕКТОРИ

 

Остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања

Срђан Калић

 

Финансијски послови

Гордана Миросавић

 

Правни и општи послови

Светлана Пантовић

 

Информационе технологије

Ненад Босанац

 

Подели

<