Дирекција

Адреса
Др Александра Костића 9, 11000 Београд
Телефон
011/206-1000

Е-пошта: kontakt@pio.rs

 

Директор Фонда

Драгана Калиновић

 

Заменик директора Фонда

Др Александар Милошевић

 

Заменик директора Фонда

Реља Огњеновић

 

Помоћник директора Фонда

Даница Радосављевић

 

Помоћник директора Фонда

Владета Костић

 

 

СЕКТОРИ

 

Остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања

Владимир Станковић, директор

 

Медицинско вештачење

Др Дика Кајевић, директор

 

Финансијски послови

Иван Мимић, директор

 

Правни и општи послови

Хаџи Ана Дашић, директор

 

Информационе технологије

Огњен Симић, директор

 

Односи с јавношћу

Јелица Тимотијевић, директор

 

Интерна ревизија

Нада Метикош, директор

 

Имовински послови, пројекти и заступања

Марина Милошевић, директор

 

Подели

<