Дирекција

Адреса
Др Александра Костића 9, 11000 Београд
Телефон
011/206-1000

Е-пошта: kontakt@pio.rs

Рад са странкама: 8 - 15 часова

 

Директор Фонда 

Драгана Калиновић

 

Заменик директора

Др Александар Милошевић

 

Заменик директора

Реља Огњеновић

 

Помоћник директора

Александар Бркић

 

Помоћник директора

Владета Костић

 

 

СЕКТОРИ

 

Остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања

Владимир Станковић, директор

 

Медицинско вештачење

Др Дика Кајевић, директор

 

Финансијски послови

Златица Зец, директор

 

Правни и општи послови

Небојша Вулић, заменик директора

 

Информационе технологије

Машан Булатовић, директор

 

Односи с јавношћу

Јелица Тимотијевић, директор

 

Интерна ревизија

Нада Метикош, директор

 

Имовински послови, пројекти и набавке

Марина Милошевић, директор

 

Подели

<