Дани разговора

  • Међународни дани разговора – саветодавни дани представника српског и иностраног фонда за пензијско и инвалидско осигурање са грађанима који имају део стажа оствареног у другим земљама, а сада живе у Србији и обратно, а права из ПИО остварују применом билатералног споразума о социјалном осигурању. Саветовања се одржавају два пута годишње за сваку државу, једном код нас, други пут у земљи којој смо били домаћини. Фонд ПИО две недеље раније информише грађане о датуму одржавања саветовања, тако да заинтересовани могу да се пријаве путем телефона и добију свој термин, у коме, уз помоћ преводиоца, могу да питају све што их интересује везано за услове остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, питања у вези стажа осигурања, кретање њиховог предмета, исплата права итд.

 

ДРЖАВА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ДАТУМ ОДРЖАВАЊА
Аустрија Ћуприја 12. 04. 2023.
Београд 13. 04. 2023.
   
   
Македонија    
   
   
Црна Гора    
   
Немачка    
   
   
Хрватска    
   
   
   
Босна и Херцеговина    
   
Мађарска    
   

Подели

<