Дани разговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ ОДРЖАВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ ДАНА РАЗГОВОРА У 2021. ГОДИНИ

Због актуелне пендемије изазване вирусом Covid 19, дани разговора планирани да се одрже у 2021. години, између надлежних носилаца Републике Србије и Републике Аустрије, Босне и Херцеговине, Мађарске, Републике Хрватске, Северне Републике Македоније, Савезне Републике Немачке, Црне Горе, одложени  су до даљњег. Редовно одржавање дана разговора успоставиће се када епидемиолошка ситуација то буде дозвољавала, односно кад се стекну услови за њихово безбедно одржавање.

Молимо заинтересована лица да редовно прате обавештења на нашем сајту како би се благовремено информисала о новостима у вези са одржавањем дана саветовања.

 

  • Међународни дани разговора – саветодавни дани представника српског и иностраног фонда за пензијско и инвалидско осигурање са грађанима који имају део стажа оствареног у другим земљама, а сада живе у Србији и обратно, а права из ПИО остварују применом билатералног споразума о социјалном осигурању. Саветовања се одржавају два пута годишње за сваку државу, једном код нас, други пут у земљи којој смо били домаћини. Фонд ПИО две недеље раније информише грађане о датуму одржавања саветовања, тако да заинтересовани могу да се пријаве путем телефона и добију свој термин, у коме, уз помоћ преводиоца, могу да питају све што их интересује везано за услове остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, питања у вези стажа осигурања, кретање њиховог предмета, исплата права итд.

 

ДРЖАВА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ДАТУМ ОДРЖАВАЊА
Аустрија Нови Сад 12. 4. 2022.
Београд 13. 4. 2022.
   
   
Македонија    
   
   
Црна Гора    
   
Немачка Ћуприја 13. 9. 2022.
Београд 14. 9. 2022.
Минхен 12. и 13. 7. 2022.
Хрватска    
   
   
   
Босна и Херцеговина    
   
Мађарска    
   

Подели

<