Исплата пензија

Категорија пензионера

Пензија за

Датум исплате

Запослени мај 10. јун*
11. јун**
Самосталне делатности мај 2. јун*
2. јун**
Пољопривредни мај 5. јун*
5. јун**
Војни мај 5. јун*
5. јун**
Републике бивше СФРЈ април 8. мај

* преко текућих рачуна
** на кућне адресе и на шалтерима пошта

Потврде и уверења

Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Укинути обрасци М4

Од 1. јануара 2019. године укинута је обавеза послодаваца да Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање подносе пријаве података за матичну евиденцију.
У складу са наведеним, послодавци не подносе пријаве М-4 за 2018. и касније године и пријаве М-УН за 2019. и касније године.

Филијала Ћуприја

Због реконструкције пословне зграде, Филијалa Фонда ПИО у Ћуприји привремено је измештена на нову локацију у улици Цара Лазара број 2.

Просечна пензија

Просечан износ пензијe за април 2020. године износи 27.755 динара. Податак објављен 25. маја 2020. године.

е-Шалтер

РФ ПИО омогућио је грађанима да електронским путем, преко web портала е-Шалтер, подносе захтеве за остваривање и коришћење права из пензијског и инвалидског осигурања, захтеве за издавање уверења, односно потврда, као и доказа који се уз захтев прилажу. Портал је у функцији од 4. маја, због чега се укидају мејл адресе e-salter@pio.rs, e-salter2@pio.rs i e-salter3@pio.rs које су до тада коришћене за подношење захтева.

Вести

Рок за доставу потврда о животу продужен до 30. маја 2020.

21. 5. 2020.

Републички фонд ПИО продужава рок за достављање потврда о животу за 30 дана, тачније до 30. маја 2020. године, за кориснике пензија који имају пребивалиште у Републици Словенији, Републици Хрватској, Републици Црној Гори, Републици Северној Македонији и Републици Босни и Херцеговини, Федерацији БиХ и Републици Српској.

По истеку рока, достављање уверења о животу корисника пензија који имају пребивалиште у наведеним државама, наставиће се на уобичајени начин.

Подели

Оглас за отуђење непокретности у Тополи

21. 5. 2020.

Ha оснoвy Одлyкe Управног oдбoра Репyбличког фондa зa пензијскo и инвалидско осигурање број 08/02 број 022.1-1/66 од 10. децембра 2019. године, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Филијала Крагујевац, Лепенички булевар 9а, објављује оглас ради отуђења непокретности у Тополи, Авенија Краља Петра Првог 24.

Подели

Исплата иностраних пензија - Овера уверења о животу

19. 5. 2020.

Укидањем ванредног стања у Републици Србији укинута је и забрана кретања лицима која су старија од 65 година. Јавне институције које, између осталих послова, врше и оверу уверења о животу, поново путем шалтера раде са странкама.

Подели

Потврде о животу

11. 5. 2020.

Обавештавамо вас да су, имајући у виду ванредне околности које су наступиле у Републици Србији услед ширења вируса Covid–19, инострани носиоци осигурања доставили следећа обавештење о исплати иностраних пензија корисницима који имају пребивалиште у Републици Србији:

Подели

Успостављен портал е-Шалтер Фонда ПИО

4. 5. 2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање омогућио је грађанима да електронским путем, преко web портала е-Шалтер РФПИО, подносе захтеве за остваривање и коришћење права из пензијског и инвалидског осигурања, захтеве за издавање уверења, односно потврда, као и доказа који се уз захтев прилажу.

Подели

Стара правила за остваривање права ради посебне неге детета

Документација за остваривање права по прописима у области финансијске подршке породици са децом (захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања одсуства са рада ради посебне неге детета са медицинском документацијом), подносе се према уобичајеној процедури, која је била у примени до почетка ванредног стања преко служби дечије заштите, које припадају општинама или градовима у којима подносилац захтева има пребивалиште, почев од 7. маја 2020. године.

Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресе надлежних служби дечије заштите.

Подели

<