Исплата пензија

Категорија пензионера

Пензија за

Датум исплате

Запослени март 10. април*
10. април**
Самосталне делатности март 2. април*
2. април**
Пољопривредни март 4. април*
6. април**
Војни март 4. април*
6. април**
Републике бивше СФРЈ март 10. април

* преко текућих рачуна
** на кућне адресе и на шалтерима пошта

Потврде и уверења

Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.

Е-захтеви (електронско подношење захтева)

Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави.

Укинути обрасци М4

Од 1. јануара 2019. године укинута је обавеза послодаваца да Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање подносе пријаве података за матичну евиденцију.
У складу са наведеним, послодавци не подносе пријаве М-4 за 2018. и касније године и пријаве М-УН за 2019. и касније године.

Филијала Ћуприја

Због реконструкције пословне зграде, Филијалa Фонда ПИО у Ћуприји привремено је измештена на нову локацију у улици Цара Лазара број 2.

Просечна пензија

Просечан износ пензијe за фебруар 2020. године износи 27.753 динара. Податак објављен 25. марта 2020. године.

Е-шалтер

У складу са забраном непосредног пријема странака у службеним просторијама, Фонд ПИО је омогућио електронски пријем захтева за остваривање права на пензију и осталих права из ПИО, доставом захтева на мејл адресу e-salter@pio.rse-salter2@pio.rs и e-salter3@pio.rs. Осим електронски, захтеви се могу достављати и преко поште, а датум пријема захтева биће датум слања мејла, односно поштанске пошиљке.

Вести

Посебна нега детета

Документацију потребну за вештање здравственог стања детета, за породиље које први пут подносе овај захтев ради остваривања права на посебну негу детета, док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања, породиље могу да доставе електронским путем или поштом на адресу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (РФПИО).

Подели

Исплата другог дела фебруарских пензија

Други део фебруарских пензија за категорију запослених од данас су доступне пензионерима на текућим рачунима у банкама, а данас почиње и исплата на кућне адресе. Пензионерима који примају пензије преко текућих рачуна, а старији су од 65 година,  средства ће бити доступна на начин како је прописала Влада Републике Србије, односно уз посебна овлашћења или доставом на кућну адресу.

Подели

Фонд неће обустављати рате по банкарским кредитима пензионера

Одлуком Народне банке Србије Фонд ПИО неће обустављати административне забране од пензија корисника по основу рата за банкарске кредите почев од исплате пензија за март 2020. године. Застој у отплати обавеза (мораторијум) односи се на кредите код банака  и наступа најкасније 31. марта 2020. године. Мораторијум не може трајати краће од 90 дана и трајаће док траје ванредно стање које је уведено због пандемије.

Подели

Фонд неће спроводити обуставе по извршитељским закључцима

Фонд ПИО неће спроводити обуставе на пензијама корисника по извршитељским закључцима, почев од исплате пензија за март 2020. године, што је у складу са  Упутством за рад извршитеља у време ванредног стања које је донела Комора јавних извршитеља.

У складу са Упутством, упредметима у којима је започето спровођење извршења на пензији извршног дужника, неће се вршити обустава дела пензије по закључцима и решењима која су јавни извршитељи донели у претходном периоду.

Са обуставом ће се наставити по укидању ванредног стања у Републици Србији.

Подели

Уверења о животу

Свим држављанима Србије, који примају пензије из Аустрије, Хрватске, Канаде, Холандије и Бугарске иста ће бити исплаћена и током ванредног стања, без обзира што нису у могућности да доставе уверење о животу иностраним институцијама пензијског осигурања.

Подели

Електронски шалтер Фонда (e-salter@pio.rs; e-salter2@pio.rs; e-salter3@pio.rs)

Обавештење о подношењу захтева за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања електронским путем

 

Имајући у виду да је мерама Владе Републике Србије забрањен непосредни пријем странака у службеним просторијама јавних служби, односно Фонда обавештавамо Вас да је за време трајања ванредног стања, уведеног у циљу спречавања појаве, ширења и сузбијања  вируса COVID-19, омогућено да:

Подели

<