2020-вести

Од 1. јануара нови услови за старосну пензију

22. 12. 2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане да, у складу са Законом о ПИО, од 1. јануара 2021. године важе нови услови за остваривање права на старосну и превремену старосну пензију.

Граница за одлазак у старосну пензију код жена помера се за два месеца, тако да је услов за жене у 2021. години 63 године и два месеца живота и најмање 15 година стажа осигурања. Код мушкараца и даље важе исти услови – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Осим овог основа за старосну пензију, осигураници оба пола могу то право остварити са навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота.

За остваривање права на превремену старосну пензију, од 1. јануара 2021. године мушкарцима ће бити потребно 40 година стажа осигурања и 59 година живота, а женама најмање 39 година и четири месеца стажа осигурања и 58 година и четири месеца живота. У овом случају пензија се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију у тој календарској години. Укупан износ умањења за превремену старосну пензију максимално може да износи 20,4 одсто.

Уколико осигураник жели да оствари право на пензију по условима из 2020. године, требало би да раскине радни однос и поднесе захтев у овој години, како би право на пензију остварио по условима који важе у овој години. Подношење захтева 1. јануара и касније подразумева примену услова који важе у тој години. Дакле, да би се остварило право на пензију по условима који важе у 2020. години, потребно је да се најкасније 30. децембра раскине радни однос, како би се најкасније 31. децембра поднео захтев за остваривање права на пензију.

Захтев за остваривање права на пензију са приложеним доказима могуће је предати лично на шалтеру надлежне организационе јединице Фонда или га послати поштом као препоручену пошиљку. Поред тога, Фонд је грађанима омогућио да захтеве за остваривање права на пензију подносе и електронским путем, коришћењем веб портала е-Шалтер, преко адресе esalter.pio.rs.Порталу се може приступити и преко сајта Фонда. На порталу се налази и детаљно упутство за коришћење, као и услови које је неопходно испунити да би се портал могао користити.

Новчана помоћ од 5.000 динара за све пензионере

8. 12. 2020.

Почев од 17. децембра 2020. године, а на основу Закључка Владе Републике Србије, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање исплатиће новчану помоћ у износу од 5.000,00 динара свим корисницима пензија, корисницима привремене накнаде – инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности /у складу са чл. 223 и 225 Закона о ПИО/ и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Фонда ПИО, а који су право остварили закључно са 9. децембром 2020. године.

Корисницима којима решење о признавању права на пензију и осталих права из пензијског и инвалидског осигурања буду донета након 9. децембра 2020. године, новчана помоћ ће се исплатити једнократно, након успостављене исплате права.

Постављен нови помоћник директора Филијале за град Београд

2. 11. 2020.  

Директор и заменик РФ ПИО, Драгана Калиновић и Реља Огњеновић, обишли су данас Филијалу за град Београд и том приликом запосленима представили новог помоћника директора Филијале за град Београд Ненада Радића.

Руководство Фонда је са директором Филијале за град Београд Иваном Тодоровићем и запосленима разговарало о планираном побољшању услова рада.

 

Директорка и заменик у обиласку Филијале Зајечар

13. 10. 2020.

Директорка РФ ПИО, Драгана Калиновић, и заменик директора, Реља Огњеновић, са својим сарадницима обишли су Филијалу Зајечар и том приликом са директорком Филијале и запосленима разговарали су о могућем побољшању услова рада.

 

Бањски комплекс „Златар” у Новој Вароши

9. 10. 2020. 

На основу Закључка Владе 05 Број: 464-3155/2020-1 од 30. априла 2020. године, Закључка 05 Број: 464-6565/2020 од 20. августа 2020. године и Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 08/2 Број: 022.1-1/48 од 17. септембра 2020. године, Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, ул. Краља Милана бр. 16 и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 објављују оглас ради  отуђења  непокретности  бањског комплекса „Златар“ у Новој Вароши путем прикупљања писмених понуда.

 

Oгњеновић у посети општини Стара Пазова и Служби филијале РФ ПИО Стара Пазова

7. 10. 2020.

Заменик директора РФ ПИО, Реља Огњеновић, са сарадницима данас је посетио општину Стара Пазова и заједно са председником Ђорђем Радиновићем обишао Службу филијале Стара Пазова.

Приликом посете, поред обиласка запослених, Огњеновић и Радиновић постигли су договор о проширењу службених просторија Фонда ПИО у Старој Пазови, као и о начину на који би Дирекција Фонда од поменуте Службе формирала Филијалу, имајући у виду велики број осигураника и корисника на овом пословном подручју и преоптерећеност Службе обимом посла који се свакодневно повећава.

Заменик директора Фонда и шеф Кабинета посетили Дирекцију ПФ

30. 9. 2020.

Заменик директора РФ ПИО Реља Огњеновић и шеф Кабинета РФ ПИО Марина Петровић обишли су 30. септембра Дирекцију Покрајинског фонда у Новом Саду. У разговору са руководством Покрајинског фонда и запосленима интересовали су се за услове рада у Дирекцији ПФ, као и за могућности даљег модернизовања пословних процеса у циљу побољшања квалитета услуга које Фонд пружа.

У пратњи директора Покрајинског фонда Славка Имрића и његовог заменика Чедомира Француског, Реља Огњеновић и Марина Петровић обишли су и адаптирану просторију за медицинско вештачење у приземљу зграде Дирекције ПФ, као и радове на изградњи нове зграде Филијале Фонда ПИО у Новом Саду, који се одвијају планираном динамиком.

Повећање пензија

11. 9. 2020.

Jануарске пензије биће увећане у складу са „швајцарском формулом“ чиме ће се наставити унапређење стандарда пензионера и у 2021. години, како је то најавио председник Републике Србије Александар Вучић.  

Укупно повећање пензија у периоду 2012-2021. године је 30,9 одсто, а за пензионере који примају новчани износ као увећање уз пензију је 37,5%, што значи да особа која је 2012. године имала 20.000 динара имаће 27.499 динара, а ко је имао 30.000 динара имаће 39.284 динара.

„Пензијски систем последњих година показује континуирано позитивно кретање у складу са постигнутом фискалном консолидацијом, достизањем економске стабилности. Предузетим мерама створен је чврст основ за наставак позитивног тренда и у наредним годинама. Захваљујући успостављеној фискалној дисциплини обезбеђен је стални раст висине пензија кроз редовна усклађивања, а такође су уведене и додатне исплате пензионерима, али без нарушавања одрживости система. Према томе, на одржив начин се унапређује раст стандарда пензионера“, рекла је директорка Фонда ПИО Драгана Калиновић. 

Захваљујући напретку економије државе и расту запослености константно се увећавају приходи Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање по основу доприноса, чиме се смањује потреба за додатним финансирањем из буџета. 

Наплата изворних прихода Фонда од 2012. године има изразито позитиван тренд и од 51,1% колико су доприноси учествовали у приходима Фонда 2012. године, у 2019. су чинили 74,6% укупних прихода. Позитиван тренд је настављен у 2020. години. До проглашења ванредног стања због пандемије, наплата изворних прихода била је виша од планираног за 1,1 милијарду динара.

Успостављен је чврст основ за наставак раста примања корисника пензија и у наредним годинама. 

Примања корисника чије су пензије ниске због ниских зарада у прошлости или краћег стажа осигурања, су додатно увећана исплатом новчаног износа као увећања уз пензију, који се редовно исплаћује још од октобра 2018. године, за 1,3 милиона пензионера. 

Поред тога, једнократне исплате се једном годишње исплаћују још од 2016. године, те је за пет година по том основу исплаћено пензионерима 38,3 милијарде динара, што је укупно по пензионеру 22.000 динара.  

„Иако је 2020. година пуна изазова на глобалном плану, због актуелне епидемиолошке ситуације која гура већину земаља у рецесију, економија Србије показује снагу и издржљивост, тако да постоји реална могућност да обезбеди наставак раста стандарда пензионера. Тако је, у циљу подршке корисницима пензија да лакше прођу кроз период ванредног стања, свим корисницима пензија у априлу ове године исплаћено по 4.000 динара“, истакла је Калиновић.

Стална брига о пензионерима остварује се и кроз унапређење друштвеног стандарда пензионера, те je у 2020. години обезбеђено је 513,66 милиона динара за бесплатан опоравак у бањама за преко 14.000 пензионера којима је висина пензије до просечног износа.

“Захваљујући свим мерама предузетим у протеклом периоду и постигнутим економским резултатима, сигурно је да ће основа која је постигнута и тренд раста који се бележи у броју запослених и повећању плата, а тиме и у наплати изворних прихода Фонда, омогућити да се оствари зацртан план да у 2025. години просечна пензија износи 440 евра. Политика Александра Вучића дала је добре резултате, поверење које су му грађани исказали је оправдано, сигуран сам да ћемо у будућности остварити све циљеве које смо поставили себи и обезбедити још бољи стандард живота за наше грађане“, закључио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.

Бесплатна рехабилитација у бањама

20. 8. 2020.

Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2020. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија до износа од 27.775,00 динара.

У бесплатну рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд ће сносити трошкове превоза и боравка за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, као и за пратиоца слепог пензионера који је остварио право на рехабилитацију о трошку Фонда.

Право  на бесплатну рехабилитацију имају сви корисници пензија који, осим пензије која је нижа од горе наведеног износа, немају друга лична примања, као и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора, под условом да збир тих пензија не прелази горе наведени износ (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 15. 7. 2020. године 1€ = 117,5863 динара).

Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

Пријаве на оглас се подносе од 20. августа закључно са 7. септембром 2020. године.

Пријем странака у РФ ПИО од 17. августа

14. 8. 2020.

Обавештавамо грађане да од понедељка, 17. августа 2020. године, све организационе јединице Фонда ПИО  /дирекције, филијале, службе и испоставе/ почињу са поновним пријемом странака у шалтер салама, канцеларијама и на медицинском вештачењу.

Неопходно је да грађани који долазе у просторије Фонда поштују мере и препоруке Кризног штаба Владе РС за сузбијање заразне болести Covid-19, што подразумева обавезно ношење заштитних маски у просторијама Фонда, дезинфекција руку на улазу у просторије Фонда, мерење температуре  на улазу у просторије Фонда и поштовање мера сигурне дистанце од два метра.

Послови медицинског вештачења подразумевају максимално пет прегледа дневно по лекару, позивање на преглед телефоном, уз молбу да не долазе подносиоци захтева који имају неки од симптома инфекције или су скоро били у директном контакту са ковид позитивном особом. Позиви ће бити на један сат размака, како би се избегле гужве у чекаоницама, а забрањује се улаз пратиоцима, осим у случајевима када су пратња непокретних и тешко покретних лица. У собама за вештачење спроводиће се све мере епидемиолошке заштите странака и запослених.

Обавештење корисницима пензија у вези са застојем у спровођењу административних забрана – мораторијумом

4. 8. 2020.

У складу са Одлуком о привременим мерама за банке ради ублажавања последица пандемије COVID-19 у циљу очувања стабилности финансијског система Народне банке Србије, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је почев од исплате пензија за јули 2020. године привремено обуставио спровођење административних забрана на пензије корисника по основу кредита код банака.

Застој у спровођењу административних забрана (отплати обавеза корисника пензија – мораторијум) Фонд ПИО ће применити на све кредите код банака који доспевају почев од 1. августа до 30. септембра 2020. године, а примењује се на исплату пензија за јули (које се исплаћују у августу) и за август (које се исплаћују у септембру) 2020. године.

Дужник (корисник пензије) који у договору са банком одбије мораторијум, односно жели да настави са редовном отплатом кредита, начин уплате доспеле рате кредита за јули и август месец договара у директној комунукацији са банком и уплату рате врши у банци.

Фонд ПИО ће почев од исплате пензије за септембар 2020. године наставити са даљом обуставом од пензије по основу кредита.

Након престанка важења наведене одлуке, банке ће електронским путем доставити Фонду ПИО податке о износу рате и остатку дуга, ради даљег спровођења обуставе од пензије, почев од исплате пензија за септембар 2020. године, за све кориснике без обзира на чињеницу да ли су прихватили или одбили мораторијум.

Подношење захтева за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију преко wеб портала е-Шалтер

4. 8. 2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање омогућио је електронским путем, преко web портала е-Шалтер РФПИО, подношење захтева за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију остварену у Републици Србији, захтева за издавање уверења/потврда о коришћењу права на пензију применом међународних уговора о социјалном осигурању и захтева за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију остварену у иностранству само применом међународних уговора о социјалном осигурању закљученим са државама које су као републике биле у саставу СФРЈ.

Захтев за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију остварену у Републици Србији и захтев за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију остварену у иностранству само применом међународних уговора о социјалном осигурању закљученим са државама које су као републике биле у саставу СФРЈ се преко web портала е-Шалтер подноси се надлежној филијали, односно служби филијале Фонда.

Захтев за издавање уверења/потврде о коришћењу права на пензију остварену у иностранству применом међународних уговора о социјалном осигурању подноси се Одељењу за пензијско и инвалидско осигурање по међународним уговорима у Дирекцији Фонда, односно Одељењу за пензијско и инвалидско осигурање по међународним уговорима у Дирекцији Покрајинског фонда.

Ради што краћег решавања по захтевима поднетим преко портала е-Шалтер, образац захтева треба правилно попунити и потписати, а уз попуњен и потписан захтев доставља се и доказ о идентитету (скенирана лична карта). Недостављање потребне документације доводи до одуговлачења поступка.

Тражено уверење/потврда ће бити достављена поштом на адресу, а више информација о условима коришћења портала и начину попуњавања и подношења захтева налазе се на почетној страни портала еШалтер (опције: Услови коришћења портала и Упутство за коришћење web портала е-Шалтер).

Подношења захтева за издавање потврда о животу

10. 7. 2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је, имајући у виду ванредне околности које су наступиле у Републици Србији услед ширења вируса Covid-19, омогућио корисницима иностраних пензија који имају обавезу да доставе потврде о животу носиоцима социјалног осигурања у државама које им исплаћују пензију, да исте добију у свим организационим јединицама Фонда ПИО, тако што ће захтев поднети на један од понуђена два начина, без потребе доласка на шалтере Фонда:

  • захтев могу поднети електронски, преко web Портала е-Шалтер на насловној страни сајта Фонда www.pio.rs/Електронски сервиси; уколико је кориснику инострани носилац осигурања доставио образац потврде/ уверења о животу потребно је да исти попуни, скенира и уз скенирану личну карту достави Фонду ради овере, или
  • захтев могу поднети поштом, као препоручену пошиљку достављену на адресу филијале Фонда ПИО по месту пребивалишта; на сајту Фонда www.pio.rs/Пословна мрежа доступне су адресе филијала; уз попуњени захтев, потребно је доставити очитану личну карту и попуњен образац потврде/ уверења о животу.

Напомињемо да уколико корисник није добио образац потврде/уверења о животу од иностраног носиоца осигурања, може га преузети и са сајта Фонда (www.pio.rs/Обрасци потврдa о животу, бирајући жељену државу.

Достављене потврде о животу Фонд ће оверити и доставити кориснику путем поште.

Уверења о животу

19. 6. 2020.

Препоручује се свим корисницима пензија са пребивалиштем на територији Републике Србије, који су право на пензију остварили у иностранству, да иностраном носиоцу осигурања доставе оверену потврду о животу, без обзира на то што су инострани носиоци осигурања доставили обавештење да у периоду док траје ванредно стање изазвано вирусом Covid 19 неће обустављати исплату пензије због недостављања потврде о животу, односно неће тражити оверену потврду о животу.

Корисници иностраних пензија могу извршити оверу потврде о животу у било којој организационој јединици Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Бољи услови за грађане у Филијали Шабац

15. 6. 2020. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зоран Ђорђевић, помоћница министра у Сектору за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности, Нина Митић и заменик директора Републичког фонда ПИО, Реља Огњеновић, посетили су данас филијалу Фонда у Шапцу. Они су, са директором Филијале Шабац Ненадом Плавићем, обишли нову Шалтер салу Филијале, која је реконструисана у интересу и на захтев грађана, и сада је приступачнија за старије особе, као и за особе са инвалидитетом.

Наиме, Шалтер сала, која се раније налазила на четвртом спрату Филијале, измештена је у приземље зграде, а за особе са инвалидитетом отворен је и посебан шалтер коме могу да приђу и инвалидским колицима. На овај начин Фонд ПИО наставља да унапређује услове за кориснике својих услуга и да пословне просторије у потпуности прилагођава и чини доступним особама са инвалидитетом.

Министар Ђорђевић обишао радове на новосадској филијали

3. 6. 2020.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, заменик директора Фонда ПИО Реља Огњеновић и Славко Имрић, директор Покрајинског фондa ПИО, обишли су радове на проширивању просторних капацитета Филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Новом Саду.

Према речима министра Ђорђевића, за доградњу објекта Филијале РФ ПИО Нови Сад намењено је 587 милиона динара, и то је највећа инвестиција ПИО фонда.

На тај начин ће се добити нових 4000 квадратних метара простора што је велики помак у функционисању Фонда, а Новосађани и сви корисници Фонда, као и запослени, имаће боље услове за рад и решавање свих права из ПИО.

„Наставићемо да улажемо на територији целе Србије, јер пензионери, као део друштва који је најзаслужнији за промене у нашој земљи, морају да виде да се о њима води брига и да могу да остваре своја права”, закључио је Ђорђевић.

Рок за доставу потврда о животу продужен до 30. маја 2020.

21. 5. 2020.

Републички фонд ПИО продужава рок за достављање потврда о животу за 30 дана, тачније до 30. маја 2020. године, за кориснике пензија који имају пребивалиште у Републици Словенији, Републици Хрватској, Републици Црној Гори, Републици Северној Македонији и Републици Босни и Херцеговини, Федерацији БиХ и Републици Српској.

По истеку рока, достављање уверења о животу корисника пензија који имају пребивалиште у наведеним државама, наставиће се на уобичајени начин.

 

Исплата иностраних пензија - Овера уверења о животу

19. 5. 2020.

Укидањем ванредног стања у Републици Србији укинута је и забрана кретања лицима која су старија од 65 година. Јавне институције које, између осталих послова, врше и оверу уверења о животу, поново путем шалтера раде са странкама.

То практично значи да су испуњени сви услови да корисници пензија поступе у складу са упутствима које су добили, или ће добити од својих иностраних исплатилаца пензија у вези са овером потврде о животу, односно да несметано изврше оверу својих уверења о животу. Оверено уверење о животу потребно је у предвиђеном временском интервалу доставити иностраном носиоцу пензијског осигурања који врши исплату пензије.

Потврде о животу

11. 5. 2020.

Обавештавамо вас да су, имајући у виду ванредне околности које су наступиле у Републици Србији услед ширења вируса Covid–19, инострани носиоци осигурања доставили следећа обавештење о исплати иностраних пензија корисницима који имају пребивалиште у Републици Србији:

Континуирану исплату пензија корисницима са пребивалиштем у Републици Србији ће, за време трајања ванредних околности, и у случају неблаговременог достављања уверења о животу, наставити: Аустрија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Канада, Холандија, Кипар, Луксембург, Белгија, Данска и Северна Македонија (када се стекну услови за оверу потврде о животу, корисници македонских пензија су у обавези да у року од 30 дана доставе потврду о животу путем поште), а Француска до јуна 2020. године и Италија до августа 2020. године.

Континуирану исплату пензија ће наставити и Бугарска, уз претходну проверу и размену података о чињеници смрти између носилаца осигурања.

Континуирану исплату пензија ће наставити и Мађарска најдуже два месеца по престанку ванредног стања у Мађарској (након тога ће корисницима поново бити достављено уверење о животу које треба попунити, оверити и у назначеном року вратити у Мађарску)

Немачка, Швајцарска и Словачка неће тражити оверено уверење о животу (прихватиће се потврде о животу својеручно потписане од стране корисника, с тим што је за Швајцарску потребно доставити и копију личне карте или пасоша).

Пензијски фонд Руске Федерације и даље тражи поштовање постојеће процедуре достављања оверених потврда о животу – пензије које буду обустављене због недостављања потврде о животу, биће поново успостављене и исплаћене највише три године уназад од дана достављања потврде о животу.

Република Српска и Федерација БИХ су обуставили исплату свим корисницима који нису доставили потврду о животу до краја 2019. године, односно до краја фебруара 2020. године. Република Српска ће пензију за март и наредне месеце, док траје ванредно стање, исплаћивати за све кориснике који су били у исплати пензије за фебруар, а остали корисници ће одмах бити укључени у исплату када доставе потврду о животу. Федерација БИХ је спремна да успостави исплату свим корисницима након размене спискова са РФПИО електронским путем ради провере и потврде чињенице о животу.

Успостављен портал е-Шалтер Фонда ПИО

4. 5. 2020.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање омогућио је грађанима да електронским путем, преко web портала е-Шалтер РФПИО, подносе захтеве за остваривање и коришћење права из пензијског и инвалидског осигурања, захтеве за издавање уверења, односно потврда, као и доказа који се уз захтев прилажу.

Путем овог портала кориснику је омогућено да преузме жељени образац захтева, који се налази на сајту РФПИО, да га електронски попуни помоћу програма Adobe Acrobat Reader и да га пошаље надлежној организационој јединици РФПИО, заједно са скенираним прилозима доказа. Такође, корисник ће бити у могућности и да се информише у којој се фази тренутно налази поступак одлучивања по поднетом електронском захтеву.

Предуслов за коришћење web портала е-Шалтер РФПИО јесте да подносилац захтева на свом рачунару или мобилном телефону има приступ интернету и инсталиран програм Adobe Acrobat Reader.

Упутство за коришћење web портала е-Шалтер можете погледати овде.

Web порталу е-Шалтер можете приступити на два начина:

  • Уписивањем адресе портала https://esalter.pio.rs/ у адресној траци вашег интернет претраживача (Web browser) и притиском „Enter” на тастатури или
  • Преко интернет сајта РФПИО https://www.pio.rs/ избором опције е-Шалтер

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА web портала е-Шалтер РФПИО

Електронски захтев подноси се преко web портала е-Шалтер РФПИО.

Подношење захтева:

Захтев се може поднети:

а) у своје име − захтев подноси лице чији су подаци уписани у образац захтева. Уз захтев прилаже и доказ о идентитету;

б) у име другог лица − захтев се подноси у име лица чији су подаци уписани у образац захтева. Уз захтев се, осим доказа о идентитету лица за које се подноси захтев, прилаже и доказ о основу за подношење захтева:

  • пуномоћник прилаже оверено пуномоћје лица у чије име подноси захтев;
  • законски заступник прилаже акт надлежног органа: решење о старатељству над лицем у чије име подноси захтев, родитељ уз захтев прилаже извод из матичне књиге рођених за малолетно дете;
  • уколико поднесак за лице запослено код послодавца у оквиру законског овлашћења подноси законски заступник послодавца, односно лице овлашћено од стране послодавца за подношење захтева, уз захтев прилаже решење АПР-а о упису њега као заступника послодавца у Регистар, односно оверено пуномоћје послодавца за подношење захтева.

Свака злоупотреба идентитета санкционисана је законом. Напомињемо да неовлашћено прикупљање, обрада, коришћење и употреба личних података у сврху за коју нису намењени, у смислу члана 146 Кривичног законика (Сл. гласник РС, бр. 85/2005, ...35/2019), представља кривично дело.

Обавезе подносиоца захтева

Образац захтева се електронски попуњава помоћу програма Adobe Acrobat Reader и дигитално потписује квалификованим електронским сертификатом. Уколико подносилац захтева не поседује квалификовани електронски сертификат, биће у обавези да на захтев овлашћеног службеног лица РФПИО накнадно достави потписан захтев у папирном формату – у супротном, такав захтев се неће узети у даље разматрање.

Лице чији су подаци унети у образац захтева, односно лице које на основу овлашћења за заступање подноси у име другог лица захтев, под кривичном и материјалном одговорношћу тврди да су подаци уписани у образац захтева истинити, да се односе на лице чији су подаци уписани у образац захтева и да су докази који су уз захтев приложени валидни, односно тачни и верни оригиналу.

Подносилац захтева је у обавези да на захтев овлашћеног службеног лица које одлучује по захтеву достави оригинале, односно оверене фотокопије доказа који су неопходни за одлучивање, а који се не могу прибавити по службеној дужности, укључујући и доказе које је приложио електронским путем. Од подносиоца захтева могу бити тражени оригинали или оверене копије и других доказа којима располаже, чије би прибављање по службеној дужности утицало на дужину трајања поступка.

Обавезе РФПИО

По примљеном електронском захтеву на e-mail адресу подносиоца захтева, унету у web образац, РФПИО доставља потврдни e-mail о успешно поднетом захтеву који садржи ID број захтева, као и датум и време његовог пријема.

Електронски захтев се заводи са датумом пријема електронског захтева и даљи поступак по захтеву спроводи се на исти начин као да је захтев поднет непосредно у службеним просторијама РФПИО или поштом.

Обрада података

У складу са чланом 103 Закона о општем управном поступку (Сл. гласник РС, број 18/16) којим је прописано да орган може да изврши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито у захтеву не изјави да ће те податке прибавити сама, РФПИО на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању (Сл. гласник РС, бр. 34/2003,...86/2019) обрађује личне податке у сврху остваривања и коришћења права из пензијског и инвалидског осигурања.

Сагласност за обраду података

Подношењем електронског захтева подносилац је сагласан да РФПИО личне податке унете у образац захтева унесе у своје евиденције, обрађује, као и да прикупља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако у обрасцу захтева подносилац изричито не изјави да ће све, односно поједине податке, који су неопходни за одлучивање по захтеву прибавити лично.

Подношење електронског захтева могуће је само уз претходну сагласност подносиоца са условима коришћења web портала е-Шалтер.

Подели

<