*

Ради исплате годишњег додатка корисницима пензије из Републике Словеније, са пребивалиштем у Републици Србији, имајући у виду отежано одвијање поштанског промета због ванредних околности узрокованих пандемијом вируса ЦОВИД-19, Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније је позвао своје кориснике да податке о висини исплаћене иностране пензије у јануару 2020. године (из Републике Србије или из неке друге државе) доставе путем интернета, а у складу са упутством које им је достављено поштом, уз образац „Извештај о висини иностране пензије“. Истовремено словеначки Завод је навео да је достава података путем интернета бесплатна, сигурна и једноставна и треба да омогући благовремену и несметану исплату годишњег додатка.

Корисници који на овај начин доставе тражене податке до 30. априла 2020. године исплату могу да очекују до 30. септембра 2020. године, а корисници који податак доставе до 30. септембра 2020. године исплату годишњег додатка могу да очекују до краја 2020. године. У случају да корисници до 30. септембра 2020. године Заводу за пензијско и инвалидско осигурање Словеније не пошаљу податак о висини иностране пензије, годишњи додатак ће бити исплаћен у најнижем износу, односно у висини припадајућег сразмерног дела.

Датум

Подели

<