ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

ПИТАЊЕ: Да ли корисник инвалидске војне пензије који се поново запосли има право по престанку тог запослења на поновно одређивање висине пензије по испуњењу општих услова за стицање права на старосну пензију у смислу члана 19 Закона о ПИО, односно да ли може остварити право на старосну пензију по општим прописима?

ОДГОВОР: Корисник инвалидске пензије остварене по основу потпуног губитка способности за професионалну војну службу, може поново да се запосли, да обавља самосталну или пољопривредну делатност, тј. може поново бити у осигурању без икаквих ограничења, али нема право на поновно одређивање пензије по основу доприноса уплаћиваних по накнадном осигурању.

ПИТАЊЕ: Наше дете је инвалид 80% и иде у специјалну школу, па сваки дан морамо да је водимо до школе. Да ли моја супруга може да оде у инвалидску пензију (има 11 година стажа) због детета, јер девојчица не може сама да иде, имала је операције кука пет пута, оперисала је око и има епилепсију? Супруга је 2000. године имала одузимање целе леве стране, оболела јој је штитаста жлезда, има повишен крвни притисак и губи равнотежу када хода.

ОДГОВОР: Инвалидска пензија се остварује искључиво на основу здравственог стања осигураника и потпуно је независна од осталих породичних и социјалних потешкоћа. Ако Ваша супруга у 2019. години има мање од  62 године и 6 месеци  живота /што је услов за старосну пензију/, а слабог је здравственог стања као што описујете, на предлог свог лекара опште праксе може да поднесе захтев за остваривање права на инвалидску пензију. Одлука о праву на инвалидску пензију донеће се искључиво на бази оцене, налаза и мишљења лекара вештака који ће да процени да ли код Ваше супруге постоји потпун губитак радне способности или не.

 

ПИТАЊЕ: Рођена сам 24. 11. 1954. године. Оперисана сам од карцинома 2008. године након чега сам упућена на хемотерапију. Од тада сам константно под терапијом. Имам и срчане проблеме, аритмију. Радила сам укупно 5,5 година. Да ли имам право на инвалидску пензију и шта је потребно од докумената?

ОДГОВОР: По Закону о пензијском и инвалидском осигурању, за остваривање права на инвалидску пензију потребно је да лекар вештак утврди да код осигураника постоји потпун губитак радне способности, да осигураник има најмање 5 година стажа осигурања, али је такође потребно да осигураник у моменту подношења захтева нема више од прописаних година за старосну пензију, а то је, у 2019. години, за осигураника жену 62 године и 6 месеци  живота. Пошто сте Ви рођени 1954. године, премашили сте наведене године, те из тих разлога не испуњавате законске услове за остваривање права на инвалидску пензију. За старосну пензију било би потребно да имате минимум 15 година стажа осигурања, па не испуњавате услове ни за старосну пензију. Ако немате приходе чланова домаћинства, а ни сопствене, обратите се надлежном центру за социјални рад ради остваривања права на социјалну помоћ. 

 

ПИТАЊЕ: Од 2004. године сам уинвалидској пензији 50 одсто. Имао сам повреду ван радног места, инвалид сам треће категорије од 1997. године, а на бироу за запошљавање сам од 2003. године. Интересује ме када стичем право на коришћење пуне пензије и како то могу да остварим.

ОДГОВОР: Ви сте корисник накнаде у висини 50% инвалидске пензије, и уколико имате минимум 15 г. признатог стажа осигурања, што се може видети из решења којим Вам је признато право, сигурно је да ћете једног дана, када навршите 65 година живота, остварити право на старосну пензију. Ако, пак, намеравате да остварите пуну инвалидску пензију, требало би, ако је дошло до погоршања Вашег здравственог стања, да поднесете нов захтев за инвалидску пензију, мада је и у овом случају неопходно да имате укупно најмање пет година стажа осигурања, и то морате учинити пре навршене 65. године живота. Ако не остварите право на инвалидску пензију из било ког разлога, а немате минимум 15 годинастажа осигурања, остаћете корисник 50% инвалидске пензије.

 

ПИТАЊЕ: Рођен сам 1975. године. Од 1997. године болујем од мултипле склерозе. Корисник сам туђе помоћи и неге и инвалидске пензије 50%. Инвалидску пензију примам од 2001. године, у почетку је то била привремена накнада, а сада је инвалидска пензија 50%. Имам укупно три године радног стаж. Да ли имам право на пуну инвалидску пензију?

ОДГОВОР: За остваривање права на инвалидску пензију лицима која то право остварују по основу болести или повреде ван посла, а имају преко 30 година живота, потребно је најмање пет година стажа осигурања. То значи да Ви са три године стажа не испуњавате услов за остваривање права на инвалидску пензију, чак и да надлежни орган вештачења утврди да код Вас постоји потпун губитак радне способности. Ако бисте се са својом преосталом радном способношћу запослили или почели да обављате самосталну делатност, требало би то осигурање да траје најмање две године пре него што поднесете захтев за оцену радне способности. За то време би Вам престало право на накнаду у висини 50% инвалидске пензије. У супротном, никада не бисте могли да остварите право на инвалидску пензију.

Подели

<