Пећ

Тип локације
Филијала
Адреса
Колашинска 130, 38220 Косовска Митровица
Телефон
028/497-705

Рад са странкама: 8 - 15 часова

За решавање о  правима из пензијског и инвалидског осигурања по прописима Републике Србије, у првом степену, за лице којe на дан подношења захтева за остваривање права има пребивалиште, односно боравиште на подручју општина АП Косовo и Метохијa, као и за лице којe на дан подношења захтева за остваривање права нема пребивалиште, односно боравиште на територији Републике Србије, a последње осигурање је било на подручју општина АП Косовo и Метохијa надлежна је Канцеларија Службе Дирекције Фонда са седиштем у Приштини, у Косовској Митровици.

За административне и друге послове у поступку остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања за осигуранике и лица надлежна је канцеларија у Гораждевцу.

Подели

<