*

У складу са Закључком Владе Републике Србије од 20. јануара 2022. године Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање извршиће исплату новчане помоћи у износу од 20.000,00 динара свим корисницима пензија, корисницима права на привремену накнаду − инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности, у складу са члановима 223 и 225 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, и инвалидној деци – корисницима привремене накнаде код Фонда.

Исплата новчане помоћи од 20.000,00 динара почеће 10. фебруара ове године за све кориснике којима је решењем о остваривању права утврђен датум коришћења закључно са 31. јануаром 2022, без обзира на датум доношења решења. Исплата помоћи корисницима који су право остварили закључно са 31. јануаром ове године а нису обухваћени исплатом од 10. фебруара, биће извршена једнократно, након успостављања исплате пензија.

Корисници који испуњавају услове у складу са овим Закључком Владе, као и приликом ранијих исплата новчане помоћи, неће морати да се пријављују, већ ће им новац аутоматски бити исплаћен.

Датум

Подели

<